Wrocław, dolnośląskie

DRZEWO ZASIEDLONE PRZEZ GATUNKI CHRONIONE

 • TYTUŁ|
  Nadzór przyrodniczy – dendrologiczny i entomologiczny nad wycinką drzewa (lipa srebrzysta) rosnącego na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Park M
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • WSPÓŁPRACA|
  dr inż. M. Kadej
 • ROK|
  2017
 • ZAKRES|
  Nadzór przyrodniczy - dendrologiczny i entomologiczny

Ostatnio realizowaliśmy nadzór przyrodniczy – dendrologiczny i entomologiczny nad wycinką drzewa (lipa srebrzysta), rosnącego na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. Wycinka drzewa była konieczna ze względów bezpieczeństwa. W tym przypadku zgoda na wycinkę została wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (teren wpisany do rejestrów zabytków). Ze względu na fakt, że drzewo było zasiedlone przez chronione gatunki owadów: pachnicę dębową i kwietnicę okazałą, została pozyskana również odpowiednia decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zniszczenie siedliska chronionych gatunków i stosowne odstępstwa od zakazów wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Warunki decyzji RDOŚ obligowały do przeprowadzenia wycinki pod nadzorem entomologicznym.

 • TYTUŁ|
  Nadzór przyrodniczy – dendrologiczny i entomologiczny nad wycinką drzewa (lipa srebrzysta) rosnącego na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Park M
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • WSPÓŁPRACA|
  dr inż. M. Kadej
 • ROK|
  2017
 • ZAKRES|
  Nadzór przyrodniczy - dendrologiczny i entomologiczny
Czytaj więcej

Wykonawca prac zaprosił do działań nadzorczych naszą firmę. Prace prowadzone były pod kierownictwem inspektora nadzoru dendrologicznego mgr inż. arch. kraj. Dominiki Krop-Andrzejczuk we współpracy z inspektorem nadzoru przyrodniczego, entomologiem dr. inż. Marcinem Kadejem. Drzewo wycinał doświadczony zespół arborystów – sekcyjnie. Każdy fragment grubizny został szczegółowo sprawdzony pod kątem zasiedlenia przez chronione owady. Larwy pachnicy dębowej i kwietnicy okazałej zostały wybrane i przeniesione w miejsce umożliwiające im dalszy rozwój. Próchnowisko zostało należycie zabezpieczone i przewiezione wraz z częścią drzewa w uzgodnione z zarządcą terenu miejsce – obszar Natura 2000, umożliwiające zakończenie rozwoju postaci rozwojowych gatunków chronionych owadów. Ufamy, że misja zakończy się pełnym sukcesem, dając przyrodzie w niedalekiej przyszłości kolejne pokolenie dorosłych postaci zdolnych do podjęcia rozrodu. Akcja skomplikowana, ale bardzo satysfakcjonująca.

Zapraszamy wszelkich inwestorów, zarządców, wykonawców do współpracy przy podobnych nadzorach przyrodniczych. Zastosowana minimalizacja straty w odniesieniu do gatunku jest zawsze lepsza niż rezygnacja z tego rodzaju działań ratunkowych. Należy jednak pamiętać, że jest to środek ostateczny i powinien być stosowany tylko w uzasadnionych przypadkach. Bo zawsze lepiej chronić niż likwidować.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361