Konary, wielkopolskie

Zalecenia pielęgnacyjne dla zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa

 • TYTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dotycząca drzewa z rodzaju lipa rosnącego na terenie przedszkola w miejscowości Konary (gm. Miejska Górka)
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miejska Górka
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna pod katem oceny bezpieczeństwa wokół drzewa

Przedmiotem opracowania było wykonanie opinii dendrologicznej pomnika przyrody – lipy drobnolistnej (Tilia cordata) o obwodzie pierśnicowym 416 cm, rosnącym na terenie placu zabaw przedszkola. Opinia dendrologiczna miała na celu ocenę stanu sanitarnego drzewa i ocenę pod kątem bezpieczeństwa w jego otoczeniu oraz wydanie zaleceń do dalszego postępowania z nim.

Ocena drzewa na placu zabaw została wykonana w okresie ulistnionym. Przeprowadzono szczegółowe badania dendrologiczne drzewa.  Dokonano oględzin dendrologicznych, pomiarów dendrometrycznych obwodu na kilku wysokościach, średnicy i zasięgu korony w czterech kierunkach, oraz wysokości drzewa.

 • TYTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dotycząca drzewa z rodzaju lipa rosnącego na terenie przedszkola w miejscowości Konary (gm. Miejska Górka)
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miejska Górka
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna pod katem oceny bezpieczeństwa wokół drzewa
Czytaj więcej

Przy opisie stanu zdrowotnego zwrócono szczególną uwagę na stan systemu korzeniowego, zweryfikowano najbliższe otoczenie drzewa, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia i nieprawidłowości. Oceniono stan pnia (wytrzymałość mechaniczną, ewentualne ubytki, uszkodzenia) i korony (obecność suszu, jemioły, chorób liści, stan konarów).

Wykonano również analizę otoczenia drzewa na przestrzeni lat poprzez kwerendę historycznych map topograficznych.

Wnioski z badania drzewa pozwoliły określić stan sanitarny pomnika przyrody oraz określić stan bezpieczeństwa wokół drzewa. Wydano zalecenia w ramach projektu gospodarki drzewostanem w dwóch scenariuszach, prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361