Płock, mazowieckie

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA

 • TYTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna jarzębu pospolitego pod kątem przeprowadzonych cięć w koronie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miasto Płock
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna

Opracowanie powstało w celu oceny wpływu przeprowadzonych cięć w koronie na kondycję drzewa z gatunku jarząb pospolity. Ekspertyza miała także określić czy przeprowadzone prace były zgodne z obowiązującą Ustawą o ochronie przyrody oraz zakresem wskazanym w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku.

Podczas prac terenowych dokonano szczegółowych oględzin dendrologicznych, pomiarów oraz oceny stanu sanitarnego drzewa. Szczególną uwagę zwrócono na ranę powstałą w wyniku przeprowadzonych niedawno zabiegów pielęgnacyjnych, jak również zweryfikowano stan systemu korzeniowego od strony północnej, z której zostało wykonane cięcie. Miejsce to zostało narażone na rozkład korzeni, jednak badanie sondą arborystyczną nie wykazało zgnilizny.

 • TYTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna jarzębu pospolitego pod kątem przeprowadzonych cięć w koronie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miasto Płock
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna
Czytaj więcej

Stan sanitarny jarzębu określono jako dobry. Drzewo jest żywotne, nie wykazuje oznak obniżenia wytrzymałości mechanicznej. W wyniku usunięcia konaru konstrukcyjnego została wykonana znaczna redukcja korony.  Dokładnej oceny wpływu cięcia na kondycję zdrowotną drzewa będzie można dokonać obserwując egzemplarz przez kolejne sezony wegetacyjne (dokonywane oględziny miały miejsce po około półtora miesiąca po wykonaniu zabiegu, jest to zbyt krótki czas na taką ocenę). Należy jednak podkreślić, że drzewo jest stosunkowo młode i zdrowe, zaś gatunek ten wykazuje stosunkowo wysoką zdolność gojenia ran.

Cięcia zostały wykonane po uzyskaniu decyzji Miejskiego Konserwatora w Płocku, która określała dopuszczalną ilość usuwanych konarów w stosunku do całej masy asymilacyjnej drzewa (15%), a także nie dopuszczała drastycznych cięć konarów o obwodzie przekraczającym 10 cm.

Aby ocenić wykonaną redukcję korony przeprowadzono analizę zdjęć archiwalnych, porównując je ze zdjęciami ukazującymi to samo ujęcie po wykonaniu cięć. Porównano także archiwalne zdjęcie satelitarne oraz pomierzony w terenie zasięg korony. Analizy pozwoliły określić procent utraty masy korony.

Ekspertyza wykazała, że przeprowadzony zabieg został wykonany niezgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku, ponieważ usunięto do 26% masy korony oraz usunięto konar o obwodzie 58 cm, co przekracza prawie 6 – krotnie zalecany rozmiar cięć. Niemniej, w myśl Ustawy o ochronie przyrody, nie doszło do uszkodzenia ani zniszczenia drzewa.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361