Wrocław, dolnośląskie

BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH SZKOLNYCH

 • TYTUŁ|
  Okresowy przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zespół Szkół Nr 3 we Wrocławiu
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik, N. Bogucka
 • ROK|
  2016
 • POWIERZCHNIA|
  2,72 ha
 • ZAKRES|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa (inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem)

Celem opracowania było wykonanie przeglądu drzewostanu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników terenu Zespołu Szkół.

Wykonano projekt gospodarki drzewostanem, w którym wskazano drzewostan zagrażający, nie rokujący poprawy stanu sanitarnego – do usunięcia oraz drzewostan w stanie średnim wymagający prac pielęgnacyjnych.

Prace objęły cały teren szkoły w tym obszar dwóch wnętrz podwórkowych, otoczenia boisk i obszaru strefy wejściowej.

 • TYTUŁ|
  Okresowy przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zespół Szkół Nr 3 we Wrocławiu
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik, N. Bogucka
 • ROK|
  2016
 • POWIERZCHNIA|
  2,72 ha
 • ZAKRES|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa (inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem)
Czytaj więcej

Zinwentaryzowano 40 sztuk drzewostanu w stanie złym, zagrażającym ludziom i mieniu oraz 83 sztuk drzewostanu w stanie średnim, dla których wyznaczono niezbędne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne. Podczas prac terenowych zwrócono szczególną uwagę na występowanie gatunków chronionych.

W ramach opracowania sporządzono wykaz drzew zakwalifikowanych do wycinki z podziałem na wymagające i niewymagające uzyskania zezwolenia z odniesieniem do poszczególnych artykułów Ustawy o ochronie przyrody.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361