Łagów, dolnośląskie

ZABYTKOWY DRZEWOSTAN

 • TYTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna w Łagowie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Quantum Tech sp. z o.o.
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem

W Łagowie pod Zgorzelcem wykonaliśmy inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. Przedmiotowy teren to obszar dawnego folwarku położonego w obrębie wsi Łagów w zabudowie ulicówki, gdzie znajdował się pałac (obecnie odrestaurowany) z przylegającym do niego parkiem oraz stawem.

Drzewostan zinwentaryzowany na terenie opracowania to częściowo wielkopowierzchniowe grupy krzewów i samosiewów porastające zaniedbany teren zieleni, ale także ciekawostki dendrologiczne o sporych obwodach.

 • TYTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna w Łagowie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Quantum Tech sp. z o.o.
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem
Czytaj więcej

Podczas prac terenowych każde z drzew i krzewów naniesiono na mapę, zinwentaryzowano, opisano oraz dokonano pomiarów dendrometrycznych wraz z oceną stanu sanitarnego. Operat wykonano pod kątem sanitarnym i pielęgnacyjnym. W przypadku drzew będących w złym stanie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia zalecono wycinkę sanitarną. Dla pozostałych drzew zalecono niezbędne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne takie jak zdjęcie posuszu lub założenie wiązań oraz adaptacje.

Najstarsze drzewa na terenie opracowania to dęby szypułkowe, wiązy szypułkowe i klony srebrzyste osiągające obwody do 470 cm a także odmiany ozdobne buka zwyczajnego ‘Atropurpurea’ oraz dębu szypułkowego ‘Fastigiata’.

Dzięki wykonanemu opracowaniu Zamawiający zyskał dokładną wiedzę o istniejącej zieleni, a także jej stanie zdrowotnym i zakresie potrzebnych pielęgnacji. Opracowanie wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361