Wrocław, dolnośląskie

Operat dendrologiczny zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia

 • TYTUŁ|
  Operat dendrologiczny z analizą uniknięcia kolizjii planowanej inwestycji z istniejącymi drzewami dla inwestychi budowy gazociągu wraz z przyłączami gazu.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  PROFIL Technologie Gazowe
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Solnicka
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem i analizą możliwości uniknięcia kolizji inwestycji z istniejącymi drzewami według Zrządzenia Prezydenta Wrocławia

Operat dendrologiczny wykonano zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni.

W terenie wykonano inwentaryzację dendrologiczną, w tym pomiary obwodów, wysokości, koron, powierzchni drzew, krzewów i grup zadrzewień (obwody drzew na wysokości 5 cm w przypadku drzew przeznaczonych do usunięcia). Każdy numer inwentaryzacyjny został szczegółowo opisany i zakwalifikowany do jednej z trzech kategorii stanu sanitarnego.

Na rysunku wrysowano zinwentaryzowane drzewa, krzewy i zadrzewienia, średnicę koron, zasięg pnia oraz wyznaczone zgodnie z zaleceniami Zarządzenia – Strefy Ochrony Drzew.

 

 • TYTUŁ|
  Operat dendrologiczny z analizą uniknięcia kolizjii planowanej inwestycji z istniejącymi drzewami dla inwestychi budowy gazociągu wraz z przyłączami gazu.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  PROFIL Technologie Gazowe
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Solnicka
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem i analizą możliwości uniknięcia kolizji inwestycji z istniejącymi drzewami według Zrządzenia Prezydenta Wrocławia
Czytaj więcej

Dokonano szczegółowej analizy projektu zagospodarowania terenu – projektu budowy gazociągu wraz z przyłączami. Infrastruktura została zaprojektowana w technologii przewiertu na całej długości gęsto zadrzewionego terenu.

Dzięki użytej przez projektantów technologii bezrozkopowej, na terenie opracowania nie wyznaczono żadnej wycinki ze względu na kolizję z inwestycją. Do wycinki wyznaczono jedynie drzewa suche lub zamierające, stanowiące zagrożenie dla ludzi i mienia. Analizę możliwości uniknięcia kolizji projektu z istniejącym drzewostanem przeprowadzono pod kątem kolizji Stref Ochrony Drzew z planowanymi komorami przewiertu, które wykonywane są w wykopie otwartym.

Szczegółowo opisano zalecenia dotyczące prac w otoczeniu drzew, sposób wykonania zabezpieczeń drzew i krzewów oraz wytyczenie Strefy Ochrony Drzew w terenie.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361