Wojkowice, dolnośląskie

NASADZENIA ZAMIENNE

 • TYTUŁ|
  Operat dendrologiczny (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem) i Projekt nasadzeń zastępczych w Wojkowicach, gm. Żórawina.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Kome Polska Sp. z o.o.
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Projekt nasadzeń kompensacyjnych poprzedzony inwentaryzacją dendrologiczną

Przedmiotem zlecenia było wykonanie operatu dendrologicznego oraz projektu nasadzeń kompensacyjnych na terenie przeznaczonym pod budowę zabudowań przemysłowych. Inwentaryzację przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880). Przedmiotowy drzewostan zinwentaryzowano, dokonano pomiarów dendrometrycznych, opisano i oceniono pod względem sanitarnym.

Zweryfikowano czy dla przedmiotowego terenu istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 • TYTUŁ|
  Operat dendrologiczny (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem) i Projekt nasadzeń zastępczych w Wojkowicach, gm. Żórawina.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Kome Polska Sp. z o.o.
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Projekt nasadzeń kompensacyjnych poprzedzony inwentaryzacją dendrologiczną
Czytaj więcej

Zinwentaryzowany drzewostan został naniesiony na rysunek Projektu zagospodarowania terenu, na podstawie czego wykonano gospodarkę drzewostanem w kontekście wycinek ze względu na kolizję z inwestycją.

Następnie skonsultowano z Urzędem Gminy Żórawina ilość wymaganych nasadzeń kompensacyjnych. Zgodnie z wytycznymi przyjęto przelicznik 1:1 sztuk usuwanych do nasadzanych. Do projektu nasadzeń zamiennych zdecydowano się wykorzystać wysokie drzewa takie jak jesion wyniosły i wiąz szypułkowy, które nasadzono w szpalerze wzdłuż granicy działki przebiegającej przy drodze. Szpaler zaprojektowano w układzie AABAAB.

Dla projektowanej roślinności sporządzono specyfikacje materiału roślinnego oraz warunki konieczne do prawidłowej realizacji i zalecenia pielęgnacyjne. Sadzone drzewa zostaną objęte 3-letnim okresem pielęgnacyjnym.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361