Białków, dolnośląskie

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

 • TYTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem (operat dendrologiczny) na terenie założenia parkowego i obserwatorium astronomicznego w Białkowie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Uniwersytet Wrocławski
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka, A. Gierko
 • ROK|
  2017
 • POWIERZCHNIA|
  5,36 ha
 • ZAKRES|
  Operat dendrologiczny (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem)

Przedmiotem opracowania była inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki drzewostanem pod kątem sanitarnym. Teren objęty opracowaniem to zabytkowy park przypałacowy wpisany do rejestru zabytków oraz teren działki na której znajduje się współczesne obserwatorium astronomiczne.

Park jest obecnie zaniedbany, silnie zagęszczony samosiewami, nie zachował się również historyczny układ komunikacyjny ścieżek. Wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na części drzewostanu.

 • TYTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem (operat dendrologiczny) na terenie założenia parkowego i obserwatorium astronomicznego w Białkowie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Uniwersytet Wrocławski
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka, A. Gierko
 • ROK|
  2017
 • POWIERZCHNIA|
  5,36 ha
 • ZAKRES|
  Operat dendrologiczny (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem)
Czytaj więcej

Najstarsze drzewa na terenie opracowania to dęby osiągające obwody około 380 cm oraz zabytkowa lipa o obwodzie powyżej 370 cm. Opracowanie obejmowało zinwentaryzowanie drzewostanu, ocenę jego stanu sanitarnego i określenie niezbędnych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych oraz wycinek sanitarnych (ze względu na zły stan sanitarny).

Spośród 503 zinwentaryzowanych sztuk drzewostanu do pielęgnacji przeznaczono 59 drzew i krzewów. Zalecane zabiegi pielęgnacyjne to m.in. usunięcie posuszu,  kontrola i założenie wiązań elastycznych typu cobra, formowanie korony.

W części opisowej opracowania dokonano podziału na drzewa znajdujące się w zasięgu zabytku oraz poza nim. Opracowanie wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361