Wrocław, dolnośląskie

OCENA BEZPIECZEŃSTWA W OTOCZENIU DRZEW

 • TUTUŁ |
  Opinia dendrologiczna dotycząca drzew z rodzaju topola i robinia
 • ZAMAWIAJĄCY|
  wspólnota mieszkaniowa
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, I. Szkatulnik
 • ROK|
  2017
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna (inwentaryzacja dendrologiczna z oceną bezpieczeństwa w otoczeniu drzew)

Opracowanie zostało sporządzona w celu oceny bezpieczeństwa w otoczeniu drzew. Przedmiotowe drzewa rosną przy terenie zabudowanym, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek wielorodzinny oraz parking dla mieszkańców.

Drzewa zostały poddane wnikliwym oględzinom dendrologicznym. Zbadano stan sanitarny korzeni, pni oraz koron, a także przeanalizowano najbliższe otoczenie drzew, sprawdzając warunki siedliskowe.

 • TUTUŁ |
  Opinia dendrologiczna dotycząca drzew z rodzaju topola i robinia
 • ZAMAWIAJĄCY|
  wspólnota mieszkaniowa
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, I. Szkatulnik
 • ROK|
  2017
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna (inwentaryzacja dendrologiczna z oceną bezpieczeństwa w otoczeniu drzew)
Czytaj więcej

Analiza dostępnych materiałów kartograficznych wykazała, że drzewa prawdopodobnie od posadzenia rosną w niezmienionych warunkach. Przed wybudowaniem budynku wielorodzinnego na przedmiotowym terenie znajdował się parking z pasem zieleni, który obecnie stanowi pas wzdłuż północnej elewacji budynku. Jego szerokość prawdopodobnie nie uległa zmianie.

Stan zdrowotny drzew z rodzaju topola określono jako dobry, nie stwarzający zagrożenia dla ludzi i mienia. Zalecono drobne zbiegi pielęgnacyjne tj. zdjęcie drobnego posuszu i jemioły, a także monitoring drzew co dwa lata.

Dodatkowo, ze względu na bliskie sąsiedztwo, opinią objęto także potencjalnie niebezpieczne drzewo, znajdujące się poza działką Zamawiającego. Jego stan oceniono jako zły o czym świadczą objawy porażenia pnia agresywnym grzybem powodującym zgniliznę, budowa drzewa i liczne uszkodzenia podstawy pnia.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361