Wrocław, dolnośląskie

DRZEWA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

 • TUTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dotycząca stanu sanitarnego dwóch drzew z gatunku dąb szypułkowy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Topacz Investment Sp. z o.o.
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna

Opinia dendrologiczna została sporządzona w celu udokumentowania stanu sanitarnego drzew rosnących w bezpośrednim pobliżu rozpoczynającej się inwestycji Marina III. Inwestycja polegać miała na budowie budynku mieszkalno–usługowego wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem budynków.

W ramach opracowania dokonano szczegółowych oględzin dendrologicznych drzew. Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne oraz szczegółowo opisano stan zdrowotny wnikliwie diagnozując stan systemu korzeniowego, pnia oraz korony. Szczególną uwagę zwrócono na najbliższe otoczenie drzew (lokalizacja na wyspie). Opracowanie uzupełniono o dokumentację fotograficzną.

 • TUTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dotycząca stanu sanitarnego dwóch drzew z gatunku dąb szypułkowy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Topacz Investment Sp. z o.o.
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna
Czytaj więcej

Stan sanitarny drzew oceniono jako dobry, niezagrażający otoczeniu. W celu ochrony drzew i zachowania ich dobrego stanu i żywotności, w trakcie planowanej budowy oraz po jej zakończeniu, zalecono wykonanie kompleksowego planu ochrony drzew oraz objęcie inwestycji nadzorem dendrologicznym.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361