• TYTUŁ|
  Jednoetapowy konkurs na opracowanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej jako „Park Henrykowski - Część I”. W ramach WBO 2019 projekt nr 5.
 • PROJEKTANCI|
  W. Śliwa, A. Poniewierka, K. Cimała, M. Dobosz, M. Słowińska, M. Denysiuk, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, K. Mazur, E. Chrzanowska
 • ROK|
  2020
 • POWIERZCHNIA|
  12 ha

Projektanci z PAK IKROPKA przy współpracy z KMP Poniewierka sp. z o.o. oraz z AIS Śliwa Dobosz sp. z o.o. sp.k. wzięli udział w jednoetapowym konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu pokolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej we Wrocławiu. Obszar przyjmie w przyszłości nazwę „Park Henrykowski”.

W roku 2019 w ramach edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na projekt przyszłego parku zagłosowało ponad 6,3 tys. osób. Podczas grudniowych konsultacji w tym samym roku, mieszkańcy wypowiedzieli się na temat oczekiwanych rozwiązań.  W ramach konkursu, zadaniem projektantów było uwzględnienie jak największej liczby rekomendacji społecznych przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego, industrialnego charakteru miejsca jakim jest teren kolejowy.

 

 

 • TYTUŁ|
  Jednoetapowy konkurs na opracowanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej jako „Park Henrykowski - Część I”. W ramach WBO 2019 projekt nr 5.
 • PROJEKTANCI|
  W. Śliwa, A. Poniewierka, K. Cimała, M. Dobosz, M. Słowińska, M. Denysiuk, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, K. Mazur, E. Chrzanowska
 • ROK|
  2020
 • POWIERZCHNIA|
  12 ha
Czytaj więcej

 

Zespół projektowy PAK IKROPKA, KMP Poniewierka oraz z AIS Śliwa Dobosz kierował się przy opracowaniu koncepcji projektowej trzema zasadniczymi wytycznymi dla projektu :

 • utworzenie dzikiego parku miejskiego poprzez wykorzystanie bogactwa istniejącej roślinności i  różnorodności biologicznej, zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych naturalnego ekosystemu, działania mające na celu wsparcie sukcesji naturalnej,
 • wykreowanie miejsca relaksu i wypoczynku, zarówno aktywnego, jak i pasywnego dla okolicznych mieszkańców w zróżnicowanym przedziale wiekowym,
 • utworzenie nowych połączeń komunikacyjnych pieszo-rowerowych, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu i prowadząc je po śladach byłych torowisk, nasypów i wąwozów, akcentując kolejowy charakter parku.

Projektanci dużą wagę przywiązali do rozwiązań przyrodniczych. Fazę projektową poprzedziły szczegółowe badania terenowe. Charakterystyczne rośliny występujące na terenie opracowania to m.in.  dziewanna wielkokwiatowa, driakiew żółtawa, chaber nadreński, cykoria podróżnik, nostrzyk biały oraz drzewa  i krzewy takie, jak: topola, jarząb szwedzki, głóg jednoszyjkowy czy róża dzika. Głównym założeniem koncepcji jest pozostawienie oraz wsparcie naturalnej sukcesji istniejących siedlisk, poprzez działania takie, jak selektywne usuwanie siewek, a w innych miejscach zaniechanie koszenia. Przyjęto strategię działania opartą na minimalnej ingerencji w istniejący ekosystem.

W doborze i gospodarce materiałami przyjęto zasady wykorzystania istniejących zasobów, ograniczenia ingerencji w teren, wprowadzania jak najmniejszej ilości elementów nowych w istniejącym zagospodarowaniu. Przewidziano nawiązania do kolejowego charakteru terenu poprzez detale małej architektury i wykorzystanie historycznych elementów wyposażenia, jak słupy stalowe, które mają służyć jako punkty orientacyjne na trasie projektowanej ścieżki spacerowej. Istniejące wzniesienie zaadaptowano na miejsce rekreacji, projektując na zboczach zjeżdżalnie, a na szczycie planując wykaszaną regularnie polanę  i połączono z głównym projektowanym ciągiem pieszym kładką o lekkiej konstrukcji drewnianej. Górka pozostanie punktem obserwacyjnym z widokiem na przyszły park i okolicę, a na jej szczyt poprowadzi istniejąca droga oraz, dodatkowo,  sezonowo wykaszane trasy piesze.

Dziękujemy za miłą współpracę KMP Poniewierka sp. z o.o. oraz z AIS Śliwa Dobosz sp. z o.o. sp.k.

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie pt. „Galeria jednego projektu” w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361