Wrocław, dolnośląskie

Projekt zagospodarowania placu w historycznym układzie

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu parku kieszonkowego przy ul. Pereca we Wrocławiu w zakresie utwardzenia powierzchni gruntu, obiektów małej architektury i zieleni
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  2561,28 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej

Teren projektowanego parku kieszonkowego to zieleniec o kształcie wydłużonego prostokąta, wydzielony z przestrzeni za pomocą sąsiadujących jezdni. Centralną część obszaru opracowania, opierającą się o południową i wschodnią granicę, zajmuje pas zieleni z podwójnym szpalerem drzew sadzonych naprzemiennie. Przeważają młode, zeszłoroczne nasadzenia lip. Od strony północnej usytuowany jest pawilon handlowy, który zdecydowano się zasłonić za pomocą nasadzeń efektownie kwitnących krzewów takich, jak obiela czy budleja.

Zupełnie nieczytelna jest przedwojenna kompozycja skweru, która została zatarta przez powojenne zagospodarowanie: dwie ukośnie poprowadzone ścieżki, z których jedna jest obecnie nieużytkowana, zaś przy drugiej niedawno usytuowano ławki i kosze na odpady. Studia i analizy map oraz materiałów fotograficznych z okresu międzywojennego pozwoliły na odczytanie dawnej kompozycji skweru, która opierała się na centralnie zaaranżowanym placyku, umieszczonym na osi wejścia do kamienicy przy ul. I. L. Pereca 24.

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu parku kieszonkowego przy ul. Pereca we Wrocławiu w zakresie utwardzenia powierzchni gruntu, obiektów małej architektury i zieleni
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  2561,28 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej
Czytaj więcej

Projektowane zagospodarowanie ma na celu wykreowanie miejsca rekreacji biernej: centralnie położonego placu z ławkami, który swoją formą swobodnie nawiązuje do założenia historycznego. Ze względu na nową aranżację zieleńca, niezbędne jest przesadzenie czterech młodych drzew.

Przestrzeń placu została wykreowana tak, aby ułatwić komunikację – w dużej mierze pokrywa się z dawnymi przedeptami. Metalowe siedziska zostały pomalowane białą farbą, żeby nie nagrzewały się nadmiernie w ciepłych okresach. Urozmaiceniem założenia zieleni będą rabaty z krzewami i bylinami w odcieniach różu i fioletu, których swobodna forma nawiązuje do zagospodarowania sąsiadującego z parkiem kieszonkowym placu zabaw.

Wszystkie prace projektowe były na bieżąco uzgadniane z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Liderką projektu. W ramach umowy uzyskano także niezbędne pozwolenia ZDiUM, WUOZ czy MKZ we Wrocławiu.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361