Wrocław, dolnośląskie

Projekt zagospodarowania skweru

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu skweru przy ul. Grabskiego w zakresie utwardzenia powierzchni gruntu, obiektów małej architektury i zieleni
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  772,36 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej

Dzięki projektowi Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, dotyczącemu wykonania parków kieszonkowych w całym mieście, zupełnie nowej aranżacji doczeka się trójkątny skwerek przy ul. W. Grabskiego. W ramach tego zadania wykonano w PAK IKROPKA inwentaryzację dendrologiczną terenu, koncepcję projektową, projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie utwardzenia powierzchni gruntu, ukształtowania terenu, obiektów małej architektury oraz zieleni.

Obecnie jest to teren niezagospodarowany i nieużytkowany, służący głównie w celach komunikacyjnych.

W procesie przedprojektowym, ponad wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej terenu, podjęliśmy temat analizy otoczenia – funkcji  terenów przyległych. Zwrócono uwagę na sąsiedztwo szkoły i przedszkola oraz placów zabaw i boisk. Przeanalizowaliśmy potrzeby komunikacyjne biorąc pod uwagę istniejące przedepty oraz częstotliwość ich wykorzystywania.

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu skweru przy ul. Grabskiego w zakresie utwardzenia powierzchni gruntu, obiektów małej architektury i zieleni
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  772,36 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej
Czytaj więcej

Po stronie wschodniej, poza granicą opracowania, bezpośrednio przy budynku mieszkalnym znajduje się obszar zagospodarowany licznymi nasadzeniami krzewów i drzew, wygrodzony przestrzennie za pomocą żywopłotu formowanego. Od strony południowej i zachodniej do trawnika przylegają nawierzchnie z kostki granitowej. Jest to pozostałość przedwojennej siatki ulic. Pobocza jezdni służą jako parking dla mieszkańców okolicznych budynków. Od strony ogrodzenia przedszkola znajduje się pas zieleni wysokiej.

Wnioski z analiz przedprojektowych dały podstawy projektu – założono, że projekt parku kieszonkowego Psia Górka ma na celu wykreowanie miejsca rekreacji biernej. Proponowane kierunki sposobu zagospodarowania terenu, w tym m.in. rodzaj ukształtowania rzeźby terenu oraz charakter i rodzaj zieleni, ilość i rodzaj siedzisk konsultowano z przedstawicielką mieszkańców – liderką realizowanego projektu WBO (Wrocławski Budżet Obywatelski).

Urozmaiceniem terenu będzie pięć pagórków, w części obsadzonych krzewami, co ułatwi ich utrzymanie, i porośniętych trawą. Przez jeden z nich poprowadzono przejście-tunel wykonane z prefabrykatu betonowego zabezpieczonego warstwą gumowego granulatu w kolorze turkusowym. Prowadzi ono na placyk wysypany korą, na którym znajdują się siedziska oraz konar drzewa. Centralny punkt parczku ma w założeniu służyć spotkaniom właścicieli psów.

Wejścia na teren opracowania zaakcentowano za pomocą nawierzchni – okrągłych płyt betonowych. Motyw okręgu pojawia się także w siedziskach, które rozmieszczone są w kliku miejscach. Wszystkie meble pomalowane są na kolor niebieski i pomarańczowy. Dzięki temu stanowią element charakterystyczny, który będzie kojarzony z parkiem. Co najistotniejsze, na obszarze parku pojawi się wiele nowych drzew i krzewów o dużej zmienności kolorystycznej, zależnie od sezonu. Posadzonych zostanie sześć drzew, takich jak ambrowiec czy miłorząb. W doborze krzewów zdecydowano się natomiast na takie gatunki, jak trzmielina oskrzydlona czy pęcherznica kalinolistna. Wprowadzenie zieleni średniej i wysokiej z pewnością wpłynie pozytywnie na podniesienie wartości biocenotycznej terenu i polepszenie warunków lokalnego klimatu.

Wszystkie prace projektowe były na bieżąco uzgadniane z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Liderką projektu. W ramach umowy uzyskano także niezbędne pozwolenia Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361