Wrocław, dolnośląskie

Projekt zagospodarowania parku kieszonkowego we Wrocławiu

 • TYTUŁ|
  Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu parku kieszonkowego przy ul. Stysia we Wrocławiu w zakresie utwardzenia powierzchni gruntu, obiektów małej architektury, zieleni
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  1501 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej

Projekt zagospodarowania parku kieszonkowego Pod Srebrzystym Klonem jest przykładem aranżacji nieciekawej dotychczas przestrzeni za budynkami garażowymi. Wizja terenowa przeprowadzona przed przystąpieniem do prac projektowych wykazała, że obszar porośnięty jest niesadzonymi planowo dużymi drzewami i pokryty plamami trawników poprzerywanych licznymi przedeptami. Istotnym problemem jest parkowanie samochodów, odbywające się pod koronami drzew, co należało wykluczyć zabiegami aranżacji przestrzeni. W procesie projektowania, w ramach uzgodnień z zarządcą terenu – Zarządem Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, należało także dostosować projekt do zmieniającej się funkcji fragmentu działki, która ma służyć od teraz jako dojazd do garaży.

Nadrzędnym założeniem projektowym była ochrona istniejących drzew, a w szczególności okazałego klonu srebrzystego, którego korzenie widocznie są niemal w całości zasięgu rzutu korony.

 • TYTUŁ|
  Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu parku kieszonkowego przy ul. Stysia we Wrocławiu w zakresie utwardzenia powierzchni gruntu, obiektów małej architektury, zieleni
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  1501 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej
Czytaj więcej

Dlatego też w projekcie zdecydowano się na wykonanie drewnianych chodników rampowych, które pomogą w ochronie drzewa, gdyż nie wymagają takiego zakresu prac ziemnych, jak ścieżki wykonane w gruncie. Dodatkowym atutem jest możliwość przesunięcia elementów kotwiących, gdyby prace ziemne miały naruszyć system korzeniowy. Elementy chodnika oraz dwa tarasy drewniane będzie można także w razie konieczności łatwo zdemontować.

Dla ochrony systemów korzeniowych zdecydowano się także na rozluźnienie gleby, a następnie zabiegi poprawiające mikroklimat wokół drzew. Pod koronami zostaną posadzone rośliny zadarniające oraz wykonane mulczowanie, czyli pokrycie gleby drewnianymi zrębkami, które utrzymują wilgoć w otoczeniu roślin. Chodniki uporządkują chaotycznie przebiegające przez teren przedepty. Na dwóch tarasach zaaranżowano miejsca rekreacyjne z ławkami oraz donicami drewnianymi. Pod koronami drzew umieszczono leżaki miejskie, rozłożone w swobodnym układzie, aby zapewnić użytkownikom możliwość wyboru miejsca do siedzenia. Obecność już istniejących, dorosłych drzew jest niezwykłym atutem, ponieważ przyszli użytkownicy parku będą mogli w upalne dni schronić się w ich cieniu. Wpływa to także na konieczność dostosowania doboru gatunkowego roślin do warunków niemal stałego zacienienia – byliny takie jak funkie czy narecznice oraz krzewy barwinka z łatwością je zniosą.

Wszystkie prace projektowe były na bieżąco uzgadniane z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Liderką projektu. W ramach umowy uzyskano także niezbędne pozwolenia ZDiUM, ZZK, WUOZ czy MKZ we Wrocławiu.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361