Wrocław, dolnośląskie

KOMPLEKSOWY PROJEKT REWALORYZACJI OD INWENTARYZACJI PO NADZÓR AUTORSKI

 • TUTUŁ|
  Projekt rewaloryzacji parku podworskiego przy ul. Dworskiej we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • PROJEKTANCI|
  P. Andrzejczuk, D. Krop-Andrzejczuk
 • WSPÓŁPRACA|
  KUBIT Pracownia Projektowa
 • ROK|
  2010
 • POWIERZCHNIA|
  4,1 ha
 • ZAKRES|
  Projekt zagospodarowania terenu, zieleni, małej architektury, drogowy z projektem ścieżki edukacyjnej oraz operat dendrologiczny i nadzór

Projekt powstał w ramach zadania pn. Rozbudowa ośrodka szkolno-wychowawczego dzieci niesłyszących przy ul. Dworskiej we Wrocławiu

Teren opracowania to park podworski. Obszar ten podzielić można na część regularną z nasadzeniami alejowymi i gatunkami roślin ozdobnych, stanowiących oś między wjazdem na teren, a budynkiem dawnego dworu oraz część nieregularną usytuowaną na północy terenu – ze starodrzewem oraz „zdziczałymi” zakrzewieniami. Wśród starodrzewu wyróżniają się głównie dęby szypułkowe oraz szpalery buków zwyczajnych, a także lip, głównie krymskich.

W ramach opracowania wykonano analizy historyczne i przestrzenne układu parkowego, analizy wiekowe drzewostanu parkowego oraz inwentaryzację dendrologiczną z projektem gospodarki drzewostanem, a następnie projekt koncepcyjny, wykonawczy i budowlany zakończone specyfikacją techniczną robót, pomiarami robót  i kosztorysem inwestorskim.

 • TUTUŁ|
  Projekt rewaloryzacji parku podworskiego przy ul. Dworskiej we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • PROJEKTANCI|
  P. Andrzejczuk, D. Krop-Andrzejczuk
 • WSPÓŁPRACA|
  KUBIT Pracownia Projektowa
 • ROK|
  2010
 • POWIERZCHNIA|
  4,1 ha
 • ZAKRES|
  Projekt zagospodarowania terenu, zieleni, małej architektury, drogowy z projektem ścieżki edukacyjnej oraz operat dendrologiczny i nadzór
Czytaj więcej

Projekt nie zmienia funkcji ani przeznaczenia terenu działki, ale obejmuje waloryzację parku wraz z małą architekturą, projektami przebudowy istniejących dróg i ścieżek oraz budową nowych, projektami remontu istniejącego placu zabaw, oczyszczeniem i odgruzowaniem, rozbiórką pozostałości istniejących fundamentów budynków niezabytkowych, demontażem zbędnych ogrodzeń wewnętrznych.

Na terenie działki zaprojektowano ścieżki o układzie nawiązującym do historycznego, przez które poprowadzono ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą z tablicami informacyjnymi. Ścieżka ta o długości ok. 1,5 km liczy 13 przystanków będących miejscami atrakcyjnymi pod kątem przyrodniczym – znalazły się tam ciekawe gatunki drzew, zwierząt czy też atrakcyjne widoki.

Projektowana szata roślinna pełni funkcję kompensacyjną – w związku z koniecznymi wycinkami drzew i krzewów na cele rozbudowy Ośrodka szkolno-wychowawczego. Projekt zieleni uwzględnia warunki lokalne – teren parku położony jest częściowo na polderach zalewowych rzeki Ślęzy.

Projekt został zrealizowany pod nadzorem autorskim.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361