Białaczów, łódzkie

PROFESJONALIZM W KAŻDYM DETALU

 • TUTUŁ|
  Plan rewitalizacji parku w zabytkowym kompleksie pałacowo – parkowym w Białaczowie – układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Starostwo Powiatowe w Opocznie
 • PROJEKTANCI|
  B. Bednarek, E. Budka, A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, A. Kubit, J. Petri, S. Ryszytyło, S. Seidel
 • ROK|
  2014-2015
 • POWIERZCHNIA|
  22,08 ha
 • ZAKRES|
  Projekt budowlany i wykonawczy

Opracowanie dotyczy terenu zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego. W zakres prac weszło m.in. sporządzenie kwerendy historycznej, inwentaryzacji i projektu gospodarki drzewostanem, planu rewitalizacji parku, operatu wodno-prawnego, projektu budowlanego i wykonawczego, uzgodnionych z konserwatorem zabytków. W efekcie uzyskano pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę.

Większość drzewostanu parkowego została zniszczona w 2011 roku przez wichurę, toteż przystępując do projektu zmierzono się z trudnościami w odczycie historycznego układu założenia. Całkowicie zdewastowana została aleja prowadząca od budynku pałacu w stronę ratusza, także niewiele drzew zachowało się na podjeździe pałacu oraz przy budynkach gospodarczych. Stan zachowania zabytkowego parku sprawił, że przeprowadzone prace miały charakter odtworzeniowy. Ideą projektu było dostosowanie zieleni projektowanej do zachowanej i niezachowanej dendroflory parkowej, do specyfiki terenu, warunków lokalnych i sąsiedztwa innych roślin. Projekt został wykonany z troską o walory wizualne i estetyczne.

 • TUTUŁ|
  Plan rewitalizacji parku w zabytkowym kompleksie pałacowo – parkowym w Białaczowie – układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Starostwo Powiatowe w Opocznie
 • PROJEKTANCI|
  B. Bednarek, E. Budka, A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, A. Kubit, J. Petri, S. Ryszytyło, S. Seidel
 • ROK|
  2014-2015
 • POWIERZCHNIA|
  22,08 ha
 • ZAKRES|
  Projekt budowlany i wykonawczy
Czytaj więcej

W doborze gatunkowym posiłkowano się wykonaną inwentaryzacją dendrologiczną, a także analizami oraz kwerendą historyczną. Wykonana analiza dendrochronologiczna pozwoliła określić wiek istniejącego i nieistniejącego drzewostanu. W miarę możliwości, w miejscach, gdzie rósł historyczny drzewostan, sadzono te same gatunki. Wprowadzono także kilka gatunków drzew, których występowania nie stwierdzono na terenie parku, korespondują one natomiast z dekoracyjnym charakterem parku i tendencjami do sadzenia gatunków aklimatyzowanych, obecnymi w sztuce ogrodowej już od połowy XVIII wieku. W części północno-wschodniej zaprojektowano sad. Dzięki zachowanym zapiskom dotyczącym sadu przy białaczowskim folwarku, wiadomo, jakie odmiany jabłoni, grusz i śliw były przy nim sadzone. Zaprojektowane historyczne odmiany odpowiadają tym, które niegdyś były uprawiane w Białaczowie.

W pobliżu zabudowań posadzono krzewy ozdobne, zaś przed pałacem, od strony południowej, założono różanki. Za pałacem znajduje się ozdobna rabata w formie parteru ogrodowego.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361