Wrocław, dolnośląskie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU W CENTRUM WROCŁAWIA

 • TUTUŁ|
  Koncepcja architektoniczna zagospodarowania placu Nowy Targ we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Wrocław
 • PROJEKTANCI|
  P. Andrzejczuk, A. Dobosz, E. Gillner, Dominika, D. Krop-Andrzejczuk
 • WSPÓŁPRACA|
  KUBIT Pracownia Projektowa; P. Tracz
 • ROK|
  2011
 • POWIERZCHNIA|
  1,1 ha
 • ZAKRES|
  Koncepcja konkursowa

Plac Nowy Targ przez wieki pełnił funkcje targowe, choć w odróżnieniu od Rynku czy Placu Solnego, nigdy nie był miejscem szczególnie reprezentacyjnym.  Obecnie znaczna część placu służy za parking samochodowy, nie będąc przy tym ani przestrzenią przyjazną mieszkańcom, ani użyteczną czy funkcjonalną. Zabudowa wokół placu stanowi głównie funkcje mieszkalną i urzędową.

Koncepcja konkursowa jest próbą przywrócenia dawnej świetności temu obszarowi, stworzenia nowej przestrzeni publicznej tętniącej życiem, rozpoznawalnej przez turystów i mieszkańców. Zdecydowano się na połączenie symetrii z różnorodnością, operowanie kontrastem pod względem formy i materiałów. Inspirację dla projektu stanowiła tafla rozbitego szkła, która równocześnie jest symbolicznym nawiązaniem do zniszczeń wojennych w czasie Festung Breslau, a także stanowi punkt wyjścia dla pomysłu stworzenia bardzo dynamicznych form nawierzchni.

 • TUTUŁ|
  Koncepcja architektoniczna zagospodarowania placu Nowy Targ we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Wrocław
 • PROJEKTANCI|
  P. Andrzejczuk, A. Dobosz, E. Gillner, Dominika, D. Krop-Andrzejczuk
 • WSPÓŁPRACA|
  KUBIT Pracownia Projektowa; P. Tracz
 • ROK|
  2011
 • POWIERZCHNIA|
  1,1 ha
 • ZAKRES|
  Koncepcja konkursowa
Czytaj więcej

Projektowana główna oś widokowa placu przebiega zgodnie z wytycznymi urbanistycznymi. Na placu projektuje się przywrócenie funkcji targowej poprzez projektowane demontowalne stoiska handlowe z lekkiej konstrukcji stalowej, budowę pawilonu handlowo- usługowego tzw. Pawilonu Miejskiego oraz utworzenie atrakcyjnego centrum placu z fontanną. Dodatkowo projektuje się lokalizację funkcjonalnej małej architektury oraz oświetlenia (oświetlenie uliczne i oprawy oświetleniowych montowane  w nawierzchni placu, spełniające wymagania przepisów odrębnych w zakresie zabezpieczenia przed oślepianiem). W koncepcji przyjęto wyłączenie ruchu kołowego z obszaru placu, umożliwiając swobodny ruch pieszy i założenie podziemnego parkingu.

W północnej części placu zaprojektowano zieleń wysoką w postaci trzech szpalerów miłorzębu dwuklapowego odm. ‘Saratoga’ nasadzonych równolegle do północnej pierzei placu. Zieleń niską zaprojektowano w postaci gazonów wyniesionych ponad poziom posadzki. Materiał, forma i kolorystyka gazonów tworzy spójną całość i nawiązuje do rysunku nawierzchni placu, a ich obramowanie może pełnić funkcję dodatkowych siedzisk. W gazonach zaprojektowano nasadzenia karmnika ościstego – gęstą darń o intensywnej zielonej barwie. Dla wszystkich elementów zieleni zaprojektowano automatyczny system nawadniający.

W celu zapewnienia optymalnych warunków bytowych dla projektowanych drzew, zastosowano system napowietrzania brył korzeniowych, które umiejscowiono w nieckach o głębokości 2 m. Górne płaszczyzny klombów, w których umiejscowiono drzewa, zostały zakryte kratą zabezpieczającą przed zadeptaniem.

Użyte w koncepcji materiały: stalowe konstrukcje, kamienne płyty okładzinowe, hartowane szkło samoczyszczące o kolorze tytanowym, polerowane płyty granitowe, płyty gresowe, płyty z blachy kortenowskiej.

 

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361