mazowieckie

POMINIKI PRZYRODY I ALEJE POMNIKOWE Z 3 GMIN W JEDNYM OPRACOWANIU

 • TUTUŁ|
  Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej z zaleceniami pielęgnacyjnymi pomnikowych drzew i alej na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Gminy Brwinów
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • POWIERZCHNIA|
  9273 ha
 • ZAKRES|
  inwentaryzacja dendrologiczna pomnikowych drzew i alej wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi

Na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, gmin: Brwinów, Milanówek oraz Podkowa Leśna dokonano inwentaryzacji dendrologicznej z zaleceniami pielęgnacyjnymi dla wszystkich pomników przyrody i pomnikowych alej. Łączna powierzchnia opracowania wyniosła 9273 ha! Obszar ten objechano w poszukiwaniu pomników przyrody.

Dokumentacja została wykonana w ramach pierwszego etapu zadania pn.: „Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”.

 

 • TUTUŁ|
  Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej z zaleceniami pielęgnacyjnymi pomnikowych drzew i alej na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Gminy Brwinów
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • POWIERZCHNIA|
  9273 ha
 • ZAKRES|
  inwentaryzacja dendrologiczna pomnikowych drzew i alej wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi
Czytaj więcej

Celem przeprowadzonej inwentaryzacji było zebranie podstawowych danych oraz rozpoznanie stanu zdrowotnego drzew pomnikowych, w tym cech morfologicznych mogących mieć wpływ na kondycję drzew. Istotnym elementem, na który zwrócono uwagę podczas opisywania kolejnych jednostek, było także otoczenie każdego z pomników. Kolejnym krokiem było sformułowanie zaleceń pielęgnacyjnych, mających na celu zabezpieczenie zarówno samego drzewa, jak i jego otoczenia przed ewentualnym skutkami przeszłych zaniedbań. Osobno opisywano pojedyncze pomniki, osobno zaś całe grupy drzew alejowych.

Na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów znajduje się łącznie 250 drzew – pomników przyrody rosnących pojedynczo lub w grupach oraz 16 pomnikowych alej i szpalerów, w których rośnie razem 920 drzew.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361