Brwinów, mazowieckie

Zielone przystanki w mieście Brwinów

 • TYTUŁ|
  Projekt koncepcyjny zielonego przystanku wraz z kosztorysem szacunkowym w Brwinowie.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Gminy Brwinów
 • PROJEKTANCI|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2020
 • ZAKRES|
  Koncepcja projektowa z kosztorysem szacunkowym

Koncepcja zielonego przystanku  wykonana na potrzeby uzyskania dotacji zewnętrznej dla realizacji projektu dla Gminy Brwinów. Projekt został przedstawiony za pomocą dwóch wariantów, uwzględniających różne wymiary konstrukcji wiaty przystankowej.

Projekt przewiduje zastosowanie zielonego dachu z matą wegetacyjną –  rozchodnikową, a po bokach wiaty usytuowanie donic wraz ze specjalnym systemem, przeznaczonym pod roślinność pnącą.

 • TYTUŁ|
  Projekt koncepcyjny zielonego przystanku wraz z kosztorysem szacunkowym w Brwinowie.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Gminy Brwinów
 • PROJEKTANCI|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2020
 • ZAKRES|
  Koncepcja projektowa z kosztorysem szacunkowym
Czytaj więcej

Założeniem projektu jest aby roślinność porastająca zielony dach i ściany oraz dodatkowe nasadzenia w donicach oprócz poprawy estetyki ulic, przyczyniła się do zwiększenia produkcji tlenu i wychwytywania pyłów, obniżenia temperatury otoczenia podczas upalnych dni czy tłumienia ulicznego hałasu. Zastosowane rozwiązania projektowe mają wpłynąć na lokalną poprawę zagospodarowania wód opadowych, co wpisuje się w wymogi adaptacji do zmian klimatu.

Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora – projekt przewiduje, że przystanek wyposażony ma być w stację szybkiego ładowania baterii urządzeń mobilnych, moduł Wi-Fi, podświetlane gabloty informacyjne. Urządzenia te zasilane maja być poprzez solarną stację ładowania, będącą niezależnym źródłem energii pozyskanej z paneli fotowoltaicznych.

Wprowadzenie zieleni oraz nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań  w przestrzeń publiczną, tworzyć mają przyjazny klimat dla pasażerów oczekujących na autobusy komunikacji miejskiej.

Wykonany przez nasza pracownię projekt koncepcyjny posłużył Gminie Brwinów do wygrania konkursu na pozyskanie środków na realizację inwestycji w ramach zadania „Zielone przystanki ekologiczną wizytówką gminy Brwinów” – zadanie realizowane będzie przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361