Wrocław, dolnośląskie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W PARKU WSCHODNIM

 • TYTUŁ|
  Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw w Parku Wschodnim”.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  M. Droń, A. Gierko, K. Mazur
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2020
 • POWIERZCHNIA|
  7 280 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar,projekt tablic edukacyjnych, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.

Teren projektowanego placu zabaw dla dzieci i dorosłych znajduje się w centralnej części Parku Wschodniego we Wrocławiu, w dolinie rzeki Oławy. Obszar ten został zaaranżowany przed wojną, z wykorzystaniem naturalnego potencjału miejsca, a zaprojektowane strefy nawiązują materiałami i elementami do zabytkowego charakteru parku.

W projekcie naturalnego placu zabaw dołożyliśmy wszelkich starań, aby Park Wschodni stał się miejscem łączącym funkcję rekreacyjną z funkcją edukacyjną, pobudzającą fascynację światem przyrody. Dlatego też obok urządzeń służących zabawie ruchowej, zaprojektowaliśmy także interesujące elementy edukacyjne i do zabawy sensorycznej.

 • TYTUŁ|
  Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw w Parku Wschodnim”.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  M. Droń, A. Gierko, K. Mazur
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2020
 • POWIERZCHNIA|
  7 280 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar,projekt tablic edukacyjnych, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.
Czytaj więcej

Pierwsza ze stref ma stanowić miejsce zabaw dla dzieci i dorosłych. Składa się z trzech części, połączonych ze sobą ścieżką żwirową, która umożliwia dojazd osobie poruszającej się na wózku czy dojazd wózkiem dziecięcym. Ciekawe elementy małej architektury umożliwiają zabawę integracyjną – dzieci i dorosłych o różnym stopniu sprawności. Kombinacja użytych kolorów, materiałów i faktur dodatkowo pobudzają wyobraźnię i kreatywność podczas zabawy.  Naturalny plac zabaw w części południowej to miejsce doświadczeń ekologicznych i miejsce przeznaczone na rekreację.  Użytkownicy znajdą tu elementy zbudowane z żywej wierzby, kamienie z tropami zwierząt, lupę i ksylofon, które pozwolą badać otaczającą przyrodę.

Na naturalnym placu zabaw znajdą się konstrukcje z  żywej wierzby czyli „gniazda”, które w otoczeniu zaprojektowanych rabat bylinowych mają być atrakcją dla najmłodszych użytkowników. Dobór roślin takich jak rdest wężownik, sadziec purpurowy, krwiściąg lekarski czy trzęślica modra są częścią ciekawej kompozycji kolorystycznej i zapachowej. Strefa sensoryczna, w której znajdzie się ksylofon, bazaltowe płyty z wygrawerowanymi śladami zwierząt oraz dobrana roślinność zapewnią doznania oddziałujące na każdy ze zmysłów.

Wykreowana druga strefa to tor przeszkód rozpięty na trasie między mostkiem a ścieżką. Luźno ułożone płyty betonowe stanowią dojścia, a kształt placyków, na których umieszczone są sprzęty dopasowany jest do rozmieszczenia drzew posadzonych na polanie i dookoła niej.

Zaprojektowane tablice informacyjno-edukacyjne z autorskimi ilustracjami odnoszą się do historii parku, a  także zawierają informacje i ciekawostki nt. fauny i flory występującej na terenie opracowania.

Lokalizacja projektowanych stref była podyktowana wieloma uwarunkowaniami, w tym związanymi z kompozycją historycznego założenia. Ze względu na usytuowanie w dolinie rzeki Oławy, park jest miejscem szczególnie narażonym na powodzie. Projektowane strefy rekreacyjne zostały zaplanowane w miejscach wyniesionych względem otoczenia, na których podtopienia zdarzają się rzadziej.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361