Kalisz, wielkopolskie

WCZESNOŚREDNIOWIECZNY GRÓD PIASTÓW KALISZ - ZAWODZIE

 • TUTUŁ|
  Projekt rewaloryzacji rezerwatu archeologicznego w Kaliszu - Zawodziu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
 • PROJEKTANCI|
  N. Bogucka, A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • WSPÓŁPRACA|
  M. Droń
 • ROK|
  2017
 • POWIERZCHNIA|
  2,76 ha
 • ZAKRES|
  Projekt rewaloryzacji poprzedzony inwentaryzacją dendrologiczną, projekt budowlano -wykonawczy

Opracowanie dotyczy rewaloryzacji wpisanego do rejestru zabytków wczesnośredniowiecznego grodziska.  Na potrzeby projektu rewaloryzacji została wykonana szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem oraz inwentaryzacja stanu utrzymania elementów małej architektury. Część drzew przeznaczono do stałego monitoringu.

Projekt rewaloryzacji zakłada wprowadzanie na teren grodziska potrzebnych zmian i remontów. Wszystkie projektowane elementy utrzymują wczesnośredniowieczny charakter epoki, dzięki wykorzystaniu odpowiedniego doboru materiałów i stylu elementów.

 • TUTUŁ|
  Projekt rewaloryzacji rezerwatu archeologicznego w Kaliszu - Zawodziu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
 • PROJEKTANCI|
  N. Bogucka, A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • WSPÓŁPRACA|
  M. Droń
 • ROK|
  2017
 • POWIERZCHNIA|
  2,76 ha
 • ZAKRES|
  Projekt rewaloryzacji poprzedzony inwentaryzacją dendrologiczną, projekt budowlano -wykonawczy
Czytaj więcej

Projekt zakłada powstanie w strefie wejściowej placu rekreacyjnego z tunelem wierzbowym, urządzeniami edukacyjnymi i ławą darniową. Plac ten powstanie na planie trzech kręgów nawiązujących do faz rozwoju grodu. Według projektu zostanie zrealizowany ogród użytkowy z łąką kwietną, ogrodem warzywnym i rabatami ziołowymi. Teren całego rezerwatu oświetlą nowe, historyzujące oprawy oświetleniowe wg. autorskiego projektu, przeznaczone do wykonania przez kowala artystycznego.

Projekt zakłada również remont ogrodzenia wokół grodu, bram wjazdowych, projekt ogrodzenia  i przenośnej zagrody dla zwierząt hodowlanych- kóz, owiec i świniodzików. Ponadto remont nawierzchni ścieżek, projekt dostosowania makiet do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych oraz maskowanie elementów współczesnych tj. masztów z kamerami. Wprowadzono również elementy edukacyjne m.in. tablicę z wizualizacją kolegiaty.

Realizacja projektu będzie etapowana. W tym celu w projekcie uwzględniono podział na etapy zgodnie z wolą Zamawiającego. Projekt opracowano w ramach przygotowywanego przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361