Wrocław, dolnośląskie

Społeczny park kieszonkowy z cennym starodrzewem

 • TYTUŁ|
  Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie sytuowania elementów małej architektury w miejscu publicznym wraz z układem komunikacyjnym i siecią niskiego napięcia do oświetlenia terenu zieleni wraz z szafą do zasilania imprez plenerowychw ramach zadania pt. „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wrocławiu”
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik, K. Mazur, M. Jadczyk
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2019
 • POWIERZCHNIA|
  5086 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Projekt oświetlenia, prowadzenie procedury administracyjnej

Projekt parku powstał ze społecznej potrzeby odnowienia zaniedbanego terenu zieleni. Dużym walorem terenu jest cenny starodrzew, który został wyróżniony w projekcie.

Inspiracją do stworzenia „Parku  Uśmiechu” był odnaleziony na murze parku napis „Dzieciom Uśmiech – światu pokój”, który jak ustalono, powstał w 1979 r. – Międzynarodowym Roku Dziecka.

Park Uśmiechu został podzielony na strefy, tak, aby dostosować go do potrzeb wszystkich użytkowników. W projekcie stworzono strefy: zabaw, treningu, sąsiedzką, relaksu, dla psów. Zdecydowano się na użycie nowoczesnej, naturalistycznej stylistyki. W projekcie przewidziano także założenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, a w ramach pielęgnacji wprowadzono rozwiązania prośrodowiskowe jak np. zostawianie na części terenu stert liści, które stanowią naturalne schronienie dla jeży.

 • TYTUŁ|
  Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie sytuowania elementów małej architektury w miejscu publicznym wraz z układem komunikacyjnym i siecią niskiego napięcia do oświetlenia terenu zieleni wraz z szafą do zasilania imprez plenerowychw ramach zadania pt. „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wrocławiu”
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik, K. Mazur, M. Jadczyk
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2019
 • POWIERZCHNIA|
  5086 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Projekt oświetlenia, prowadzenie procedury administracyjnej
Czytaj więcej

W ramach projektu wykonano: inwentaryzację dendrologiczną z projektem gospodarki drzewostanem (operat dendrologiczny), koncepcje projektowe, projekt budowlany oraz uzgodnienia i zgłoszenie robót, projekt wykonawczy, specyfikacje, kosztorysy, przedmiary.

Projekt wykonawczy polegał na stworzeniu nowego zagospodarowania terenu, przy założeniu zachowania istniejącego drzewostanu, nowego układu ścieżek, projektu oświetlenia terenu, projektu zieleni, doboru urządzeń zabawowych i siłowni oraz elementów małej architektury w tym indywidualnie projektowanych oraz projektu graficznego tablic informacyjnych.

Projekt został stworzony w taki sposób, aby w każdy możliwy sposób chronić istniejący drzewostan. Ścieżki poprowadzono w odniesieniu do zasięgu koron drzew, oświetlenie położone zostanie w technice bezrozkopowej za pomocą przewiertów i przecisków, a zaprojektowane nawierzchnie nie wymagają głębokich wykopów, również projektowane urządzenia zabawowe i elementy małej architektury zlokalizowano tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Zalecono aby  projekt był realizowany pod nadzorem dendrologicznym.

 

 

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361