Świdnica, dolnośląskie

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI

 • TYTUŁ|
  Projekt wykonawczy zieleni dla skarpy przy schodach w Parku Centralnym w Świdnicy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miasto Świdnica
 • PROJEKTANCI|
  A. Gierko, N. Bogucka, D. Krop-Andrzejczuk
 • WSPÓŁPRACA|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Projekt rewaloryzacji, Projekt koncepcyjny, Projekt wykonawczy

Znajdujący się w historycznym założeniu Parku Centralnego w Świdnicy projekt wykonano w ramach rewaloryzacji parku, na jego fragmencie – skarpie przyległej do nowo wyremontowanych schodów, prowadzących do dawnego cmentarzu św. Mikołaja. Przyczynkiem powstania projektu był zgłoszony w trakcie budowy problem silnego spływu wody opadowej na przylegającej skarpie.

Projekt zakłada nowe ukształtowanie na terenie skarpy z wytyczonym strumieniem w formie meandrującej rynny, kończącej się niecką retencyjną, która spełni funkcje ogrodu deszczowego – powolne przesiąkanie wody do gruntu, zmniejszenie zanieczyszczeń wody i częściowe jej zatrzymanie przez zaprojektowane do tego celu rośliny i materiały warstw konstrukcyjnych niecki.

 • TYTUŁ|
  Projekt wykonawczy zieleni dla skarpy przy schodach w Parku Centralnym w Świdnicy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Miasto Świdnica
 • PROJEKTANCI|
  A. Gierko, N. Bogucka, D. Krop-Andrzejczuk
 • WSPÓŁPRACA|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Projekt rewaloryzacji, Projekt koncepcyjny, Projekt wykonawczy
Czytaj więcej

W ramach projektu stworzono również projekt nasadzeń zieleni na skarpie. Urządzenie zieleni wykonano w stylu naturalistycznym, zgodnie z założeniami ogrodu deszczowego. W doborze gatunkowym uwzględniono trudne warunki związane z ukształtowaniem terenu – duże nachylenie skarpy, jak również wybrano zieleń odpowiednią na warunki miejskie – zieleń na tereny publiczne.

Przebieg spływu wody zaprojektowano w formie rynny wykończonej płukanym żwirem rzecznym, poszerzonym w miejscach zakrętów o meandry, wyłożone większymi kamieniami ułożonymi w formie naturalnego rumoszu w potokach.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361