Jelcz-Laskowice, dolnośląskie

Przegląd drzew pod kątem bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie szkoły

 • TYTUŁ|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa na terenie zespołu szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, J. Trzaska
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa (inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem)

W ramach wykonanego opracowania przeprowadziliśmy inwentaryzację dendrologiczną wraz z projektem gospodarki drzewostanem, które objęły wydanie konkretnych zaleceń pielęgnacyjnych. Prace terenowe polegały na zidentyfikowaniu gatunków, wykonaniu pomiarów dendrometrycznych, ocenie stanu sanitarnego i wydaniu zaleceń dla wszystkich drzew i krzewów znajdujących się na terenie szkoły.

W wykonanej dokumentacji Zamawiający otrzymał szczegółowe informacje o zarządzanym drzewostanie. W opracowaniu znalazły się przydatne zestawienia tabelaryczne i rysunek z naniesioną numeracją i zaleceniami gospodarki drzewostanu.

 

 • TYTUŁ|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa na terenie zespołu szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, J. Trzaska
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa (inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem)
Czytaj więcej
Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361