Wrocław, dolnośląskie

BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH SZKOLNYCH

 • TUTUŁ|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa wraz z opinią dendrologiczną 7. drzew
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 we Wrocławiu
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2017
 • POWIERZCHNIA|
  1 ha
 • ZAKRES|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa oraz opinia dendrologiczna

Na terenie należącym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 dokonano przeglądu drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa. W wyniku dokonanych szczegółowych oględzin i badań (metodą wizualnej oceny) wyznaczono drzewa potencjalnie niebezpieczne. Na życzenie Zamawiającego dla tych drzew sporządzono dodatkową Opinię.

W ramach opracowanej Opinii opisano szczegółowo morfologię występujących gatunków, dokonano pomiarów dendrometrycznych, scharakteryzowano lokalizację oraz stan zdrowotny przedmiotowych drzew oraz sporządzono podsumowanie z oceną zagrożenia stwarzanego przez drzewo i zaleceniami.

 • TUTUŁ|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa wraz z opinią dendrologiczną 7. drzew
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 we Wrocławiu
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2017
 • POWIERZCHNIA|
  1 ha
 • ZAKRES|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa oraz opinia dendrologiczna
Czytaj więcej

Do opracowania dołączono dokumentację fotograficzną oraz rysunek.

Dla drzew objętych Opinią zalecono zabiegi pielęgnacyjne poprawiające bezpieczeństwo wokół nich oraz dla części monitoring.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361