Branice, opolskie

REKREACJA I WYPOCZYNEK DLA PACJENTÓW

 • TUTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu szpitalnego dla pacjentów z oddziałów sądowo-psychiatrycznych w Branicach
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Samodzielny Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Radziszewska
 • ROK|
  2010
 • POWIERZCHNIA|
  0,5 ha
 • ZAKRES|
  Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu, zieleni z doborem elementów małej architektury

Koncepcja zagospodarowania przyszpitalnych terenów zielonych przewiduje zagospodarowanie terenu w pełni dostosowanego dla pacjentów zapewniając niezbędną komunikację, przestrzeń do wypoczynku czynnego i biernego oraz przeznaczając jak największą powierzchnię terenu na zieleń.

Przebieg komunikacji pieszej dostosowano do nawyków pacjentów szpitala zaobserwowanych podczas wizji lokalnych i analiz. Układ ścieżek umożliwia długie spacerowanie po placu w sposób ciągły, nawet na niewielkiej przestrzeni.

 • TUTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu szpitalnego dla pacjentów z oddziałów sądowo-psychiatrycznych w Branicach
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Samodzielny Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Radziszewska
 • ROK|
  2010
 • POWIERZCHNIA|
  0,5 ha
 • ZAKRES|
  Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu, zieleni z doborem elementów małej architektury
Czytaj więcej

Rozplanowano różne typy nawierzchni, lokalizację ogrodowych grilli i kręgów ogrodowych na specjalnie wyznaczonych do tego placach, boisko i elementy małej architektury tj. wygodne siedziska, schody poziomowe, pergole, trejaże na pnącza i kosze na śmieci.

W doborze roślinności zaproponowano koncepcję prostych, geometrycznych form o jednorodnych barwach. Zwarte grupy jednogatunkowych nasadzeń poprzez kumulacją barwy pozwalają na uzyskanie efektu kwietnych dywanów. Kwitnące byliny i rośliny sezonowe pozytywnie wpływają na ludzką psychikę, a zielone ulistnienie działa uspokajająco. Część roślin dobrano z grupy roślin wieloletnich, a część z grupy roślin sezonowych. Ma to na celu umożliwienie pacjentom pracy przy rabatach np. w ramach zajęć terapeutycznych (sezonowa wymiana roślin, bieżąca pielęgnacja).

Rekreacji czynnej służy boisko do gier sportowych ze sztuczną nawierzchnią z koszami do gry w koszykówkę, bramkami, słupkami do siatkówki i boiskiem do kometki.

Proponowany układ ścieżek i nawierzchni utwardzonych dostosowano do istniejących elementów, w tym dużych drzew, zachowując niezbędne odległości. Uwzględniono także nowe ukształtowanie terenu oraz jego odwodnienie. Zastosowano kilka nawierzchni: na ścieżki – brukowaną z kostki granitowej, na boisko – sztuczną z poliuretanu, jako uzupełnienie i przedłużenie boiska – nawierzchnię z płyt betonowych z ozdobną warstwą licową, a także nawierzchnię trawiastą.

Projektowana zieleń została dobrana w taki sposób, aby uzupełnić zieleń istniejącą np. istniejące żywopłoty zostały uzupełnione nowymi nasadzeniami. Zaproponowano również nasadzenia zieleni niskiej w postaci niewielkich ogrodów rabatowych z bylin i roślin sezonowych.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361