Wrocław, Dolnośląskie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PSIEGO WYBIEGU ORAZ MIEJSCA INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW PRZY UL. HUBSKIEJ WE WROCŁAWIU

 • TYTUŁ |
  Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Psia Hubka – miejsce integracji dla mieszkańców i ich pupili”
 • ZAMAWIAJĄCY |
  Zarząd Zieleni Miejskiej We Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, P. Żywicki
 • WIZUALIZACJE|
  N. Bańdo
 • ROK |
  2021
 • POWIERZCHNIA |
  9 160,5 m2
 • ZAKRES |
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar, projekt tablic informacyjnych, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.

„Psia Hubka” czyli niewielki skwer u zbiegu ul. Hubskiej oraz Dawida we Wrocławiu dedykowany jest okolicznym mieszkańcom oraz ich pupilom. Projekt powstały w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego opiera się na dwóch głównych strefach: psim wybiegu – bezpiecznej, wydzielonej przestrzeń dla psów wyposażonej w liczne atrakcje oraz strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla mieszkańców. Całość założenia uzupełniona została o małą architekturę, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. Projekt zakłada wykorzystanie w przeważającej większości materiałów naturalnych takich jak drewno, piasek o stonowanej kolorystyce opartej na beżach, brązach i grafitach.

 • TYTUŁ |
  Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Psia Hubka – miejsce integracji dla mieszkańców i ich pupili”
 • ZAMAWIAJĄCY |
  Zarząd Zieleni Miejskiej We Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, P. Żywicki
 • WIZUALIZACJE|
  N. Bańdo
 • ROK |
  2021
 • POWIERZCHNIA |
  9 160,5 m2
 • ZAKRES |
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar, projekt tablic informacyjnych, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.
Czytaj więcej

W północnej części terenu opracowania zaprojektowano wygrodzony wybieg dla psów wyposażony w tor przeszkód, rampę do biegów, drewniane kłody oraz kręgi do skoków. W trosce o opiekunów czworonogów w projekcie wprowadzono altanę oraz ławki, a całość uzupełniona została o nowe nasadzenia drzew. Przed wejściem na teren wybiegu zlokalizowana została tablica informacyjna – regulamin psiego wybiegu.

Wzdłuż układu komunikacyjnego o liniowym przebiegu  północ – południe zlokalizowane są obszerne nisze wyposażone w małą architekturę – ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Nisze te usytuowane są pod kątem, co umożliwia osobie siedzącej obserwowanie ruchu pieszego. W centralnej części terenu opracowania wytyczono miejsce do rozwieszenia hamaków oraz tzw. slackline służące jako przestrzeń do spotkań i integracji mieszkańców.

Aby umożliwić mieszkańcom korzystanie ze skweru zarówno w dzień jak i po zmroku całość założenia uzupełniona została o projekt oświetlenia. Dodatkowo wprowadza się nasadzenia bylinowo – krzewiaste. Projektowane nasadzenia dzięki różnorodnej formie oraz kolorystyce mają za zadanie podkreślić dawną linię zabudowy kamienicznej, znajdującej się niegdyś wzdłuż ul. Hubskiej.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361