Wrocław, dolnośląskie

TERENY BIORÓŻNORODNE - ŁĄKA MIODNA I HOTELE DLA ZAPYLACZY

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu parku w ramach zadania pt. „Łąka miodna i hotele dla zapylaczy pomiędzy ulicami Hermanowską i Chociebuską”
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, K. Mazur, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  1,86 ha
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej

Projekt zagospodarowania terenu parku „Pszczoły w Mieście” to jeden z projektów wybranych w Zielonym Budżecie Obywatelskim Wrocławia w 2017 roku, który dotyczył założenia łąki miodnej wraz z hotelami dla zapylaczy. Jednym z elementów zlecenia było wykonanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu, które następnie przy udziale Biura Partycypacji Społecznej zostały przedłożone do konsultacji społecznych. W ramach głosowania wybrano kompozycję nr 2 – geometryczną, której elementy w rzucie nawiązują do kształtów plastra miodu.

Obszar zagospodarowania położony jest na wrocławskich Kuźnikach. Działka pokryta jest niemal w całości zielenią. Ze względu na charakter pokrycia, teren można podzielić na część północną – otwartą, dziką łąkę oraz zadrzewioną część południową, w której znacznym fragmencie znajdowały się kiedyś cmentarze ewangelickie gminy Kuźniki i Gądów Mały.

Więcej zdjęć z realizacji 1 etapu.

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu parku w ramach zadania pt. „Łąka miodna i hotele dla zapylaczy pomiędzy ulicami Hermanowską i Chociebuską”
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, K. Mazur, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  1,86 ha
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej
Czytaj więcej

Przez centrum działki przebiega przedept – główna oś komunikacji pieszej z północnego-wschodu na południowy-zachód, łącząca osiedle Kuźniki z sąsiadującym Gądowem. Od strony północnej obszar graniczy z terenami kolejowymi oddzielonymi zwartym pasem zadrzewień i zakrzewień.

Projekt zakłada podział nowopowstałego, niewielkiego parku na dwie strefy – polanę do rekreacji czynnej i przestrzeń parkową, zadrzewioną służącą odpoczynkowi. Zdecydowano się także wzbogacić piętro roślinności niskiej: między drzewami pojawią się pasy roślin cebulowych oraz ciemierników. Zaakcentowano strefy wejściowe od ulic Hermanowskiej i Chociebuskiej na dwóch „biegunach” głównego ciągu. Będą to rekreacyjne place z ozdobnymi ławkami, które okalać mają rabaty bylinowe z nasadzeniami w kolorach żółci i fioletu. Od strony ulicy osłonę tworzyć będą obsadzenia ze skupin miododajnych krzewów.  Istniejąca polana zostanie w dużej części utrzymana – tylko w niektórych miejscach zaplanowano dosianie mieszanki kwietnej roślin łąkowych. Części koszone będą oddzielone specjalnie zaprojektowanymi słupkami drewnianymi, które ułatwią pracę zarządcy terenu. Hotele dla zapylaczy zdecydowano się umieścić poza strefą rekreacji, na łące niekoszonej. Oddalenie od ścieżek oddziela miejsce przebywania owadów od przestrzeni rekreacyjnej. Przy ścieżkach pojawią się tabliczki edukacyjne.

Na polanie zaaranżowano trzy strefy tematyczne: przy parku znajduje się „mrówcza siłownia” z elementami zabawowymi, bujakami w formie mrówek czy ze ścieżką bosych stóp; na środku zaprojektowano plac miodowej edukacji z zadaszeniem i siedziskami, w części północnej znajdują się „trzmiele górki”: łagodne wzniesienia z umieszczonymi na nich elementami nawiązującymi to umaszczenia trzmieli. Poniżej, na łące wypoczynkowej, posadowiono siedziska w formie koszy plażowych. Dodatkowym walorem estetycznym jest wprowadzenie kolorystycznego motywu przewodniego – żółte będą kije podpierające zadaszenie, wnętrza koszy plażowych czy podpory do drzew. Planuje się także wprowadzenie nasadzeń m. in. kasztanowca gładkiego, osobliwości dendrologicznej – gatunku niezwykle cennego we Wrocławiu. Obecnie na terenie Pszczół znajdują się takie dwa, datowane na przedwojenne, kasztanowce.

Projekt zagospodarowania parku wymagał uzyskania licznych uzgodnień takich jednostek jak: ZDiUM, ZZM,a w zakresie ochrony zabytków archeologiczych WUOZ i MKZ we Wrocławiu.

Inwestycja została podzielona na trzy niezależne etapy, a prace realizacyjne pierwszego z nich zostały ukończone.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361