Świdnica, dolnośląskie

REWALORYZACJA PARKU ZABYTKOWEGO

 • TUTUŁ|
  Koncepcja programowo-przestrzenna rewaloryzacji Parku Sikorskiego w Świdnicy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Miasta Świdnica
 • PRACOWNIA WIODĄCA|
  BMT Polska
 • PROJEKT ANCI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  N. Bogucka
 • ROK|
  2015
 • POWIERZCHNIA|
  8,34 ha
 • ZAKRES|
  Projekt rewaloryzacji parku
 • REALIZACJA|
  2017-2018

Park Sikorskiego jest terenem zabytkowym wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Świdnicy. Projekt rewaloryzacji parku został poprzedzony gruntownymi analizami w kontekście historycznym, przestrzennym i przyrodniczym. W ramach projektu rewaloryzacji parku powstaną w nim nowe miejsca spełniające zapotrzebowania współcześnie odwiedzających go mieszkańców Świdnicy oraz turystów, jak plac zabaw, szalety czy miejsce przygotowane do zabaw z psami. Rewaloryzacja obejmie także remont istniejących w parku zabytkowych obiektów, jak fontanna, eksedra czy dawny Plac Cesarski z planowanym na nim pomnikiem.

W trakcie przygotowań do projektu rewaloryzacji parku wykonano kwerendę historyczną archiwaliów, operat dendrologiczny, tj. inwentaryzację dendrologiczną parku wraz z projektem gospodarki drzewostanem (w kontekście sanitarnym oraz kompozycyjnym), przeprowadzono analizy – układu komunikacyjnego, wnętrz krajobrazowych, powiązań i osi widokowych i analiz dot. zieleni – analiz dendrochronologicznych i gatunkowych.

 • TUTUŁ|
  Koncepcja programowo-przestrzenna rewaloryzacji Parku Sikorskiego w Świdnicy
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Miasta Świdnica
 • PRACOWNIA WIODĄCA|
  BMT Polska
 • PROJEKT ANCI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • WIZUALIZACJE|
  N. Bogucka
 • ROK|
  2015
 • POWIERZCHNIA|
  8,34 ha
 • ZAKRES|
  Projekt rewaloryzacji parku
 • REALIZACJA|
  2017-2018
Czytaj więcej

Projekt rewaloryzacji parku

Opracowano wnioski stanowiące podstawę do wytycznych projektowych. Teren parku podzielono na strefy funkcjonalne z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych, proekologicznych, edukacyjnych, prospołecznych. Głównymi założeniami projektu jest odtworzenie układu historycznego i dawnych stref reprezentacyjnych, utrzymanie leśnego charakteru parku oraz dostosowanie terenu do obecnych potrzeb. W projekcie wyznaczono obiekty wymagające prac remontowych.

Wykonano projekt rewaloryzacji parku i jego zieleni obejmujący uczytelnienie wnętrz parkowych, układów zieleni i osi widokowych poprzez dosadzenie istniejących zadrzewień zielenią wysoką, urozmaicenie piętra średniego krzewami, założenie rabat bylinowych i jednorocznych.

Na terenie parku projektuje się: naturalistyczny plac zabaw, górkę saneczkową, ogrodzony wybieg psi, ścieżkę kodów QR, geocatching, odtworzenie strefy wejściowej i historycznych miejsc pamięci, a także wprowadzenie elementów wyposażenia terenu we współczesnej formie – oświetlenie parku (wysokie latarnie i oświetlenie punktowe elementów eksponowanych), ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody. Projekt zieleni inspirowano fotografiami parku z lat 20. i 30. XX wieku.

W strefie wejściowej założono remont fontanny i eksedry. Historyczne miejsce pamięci z przylegającym do niego ogrodem wgłębnym zostanie odtworzone w zakresie formy architektonicznej oraz nasadzeń jako ogród kamienny, gdzie zakłada się od- tworzenie zabytkowych ław darniowych wraz z wprowadzeniem roślinności niskiej i pnączy. Przewiduje się również odnowienie placu wewnątrz parku z utworzeniem kwietnika oraz dawnego Placu Cesarskiego z planowanym pomnikiem.

Na dużej polanie zaprojektowano naturalistyczny plac zabaw o charakterze leśnym, z funkcją edukacji przyrodniczej. Zastosowano urządzenia zabawowe z naturalnych materiałów w postaci figur różnych gatunków zwierząt. Plac zabaw planuje się w swobodnej formie, otwartej na otaczający krajobraz parku, bez formalnego ogrodzenia. Projekt zakłada także stworzenie miejsca do zabaw z psami i przygotowanymi dla nich przeszkodami będącymi dobrymi impulsami do zabawy. Tor agility w naturalnej formie, wkomponowanej w krajobraz z urządzeniami zabawowymi typu wyniesienia, wały ziemne, tunele, przeszkody zostanie wygrodzony za pomocą niskiej siatki panelowej, częściowo osłoniętej nasadzeniami krzewów.

Na terenie parku powstanie szalet publiczny zasłonięty niską roślinnością, tak, aby nie dominował w przestrzeni i nie kontrastował z przestrzenią parku.

Projekt zrealizowano pod nadzorem autorskim w październiku 2018 r. Realizacja objęła wykonanie wytycznych projektu gospodarki drzewostanem, wykonanie zaprojektowanego układu ścieżek wraz z zaplanowaną małą architekturą (ławki, kosze na śmieci), założenie zaplanowanej roślinności, wykonanie oświetlenia parku, stworzenie strefy zabaw z psami z naturalistycznym torem agility i ogrodzeniem,  remont fontanny i eksedry (strefa wejściowa z fontanną została zrealizowana wg. odrębnego projektu, niebędącego projektem autorstwa PAK IKROPKA).

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361