Wrocław, Dolnośląskie

Projekt zagospodarowania terenu zieleni oraz rozbudowa placu zabaw

 • TYTUŁ:|
  Projekt budowlany zagospodarowania terenu w zakresie sytuowania obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z układem komunikacyjnym i układem zieleni dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni i rozbudowa istniejącego placu zabaw – dz. 208/2, AM-10, obręb Ołtaszyn przy ul. Rubinowej”
 • ZAMAWIAJĄCY:|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI:|
  M. Droń, K. Kujawa, A. Gierko
 • WIZUALIZACJE:|
  J. Kowalik
 • ROK:|
  2021
 • POWIERZCHNIA:|
  4001,1 m2
 • ZAKRES:|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, projekt nasadzeń zastępczych,analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt tablic edukacyjnych, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.

Idea koncepcji nawiązuje do mitów słowiańskich związanych z wodą, co z jednej strony ma być odwołaniem do kulturowych korzeni, z drugiej – do historii miejsca, czyli dawniej istniejącego tu stawu. Motywem przewodnim jest woda – stawy, jeziora, rzeki, szuwary – oraz powiązane z nią mityczne istoty z bajd słowiańskich.

Kompozycja bazuje na zastałym układzie komunikacyjnym, w który wpisano strefy funkcjonalne, wyróżnione za pomocą nawierzchni i/lub urządzeń. Charakterystyczne punkty z nadanymi mitycznymi „opiekunami” są wyróżnione tabliczkami informacyjnymi. W skład zagospodarowania wchodzą m.in.: syrenia rzeka – ścieżka sensoryczna w kształcie ogona syreny, piaskownica z urządzeniem zabawowym – łódką, domek wodnika z wiklinową kryjówką, gniazdem, rusałkowe tataraki z instalacjami do balansowania, matecznik leszego z animalistycznymi rzeźbami, mini labirynt z niewysokich płotków wiklinowych lub nasadzeń krzewiastych, górka ze zjeżdżalnią oraz kącik dla spacerowiczów z psami.

Projektowane nasadzenia w postaci rabat bylinowych mają służyć podkreśleniu konkretnych elementów zagospodarowania terenu. Charakter założenia ma pozostać naturalistyczny, stąd zastosowanie naturalnych surowców, np.: drewna, żwiru, wikliny, kamieni, piasku. Kolorystyka bazuje na naturalnych barwach z dodatkiem zieleni i błękitu.

 • TYTUŁ:|
  Projekt budowlany zagospodarowania terenu w zakresie sytuowania obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z układem komunikacyjnym i układem zieleni dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni i rozbudowa istniejącego placu zabaw – dz. 208/2, AM-10, obręb Ołtaszyn przy ul. Rubinowej”
 • ZAMAWIAJĄCY:|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI:|
  M. Droń, K. Kujawa, A. Gierko
 • WIZUALIZACJE:|
  J. Kowalik
 • ROK:|
  2021
 • POWIERZCHNIA:|
  4001,1 m2
 • ZAKRES:|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, projekt nasadzeń zastępczych,analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt tablic edukacyjnych, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.
Czytaj więcej
Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361