Zielona Góra, lubuskie

DIAGNOSTYKA, PIELĘGNACJA, NADZÓR, WYCINKA

 • TUTUŁ|
  Szkolenie dedykowane drogowcom pt. "Pielęgnacja i wycinka drzew oraz nadzór nad prowadzonymi pracami"
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • ORGANIZATORZY|
  D. Krop-Andrzejczuk, K. Mazur
 • WSPÓŁPRACA|
  K. Jaworska, M. Kadej
 • ROK|
  2018

Szkolenie zorganizowane przez Pracownię Architektury Krajobrazu IKROPKA we współpracy ze stałymi współpracownikami – dr Marcinem Kadejem oraz z Kamillą Jaworską, dotyczyło wielu praktycznych zagadnień związanych z dendrologią, zarządzaniem drzewami przy drogach oraz ich diagnostyką, bezpieczeństwem drzew, podejmowania decyzji o wycince drzew, pielęgnacji drzew przydrożnych – spraw ważnych z punktu widzenia drogowców.

 

 • TUTUŁ|
  Szkolenie dedykowane drogowcom pt. "Pielęgnacja i wycinka drzew oraz nadzór nad prowadzonymi pracami"
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • ORGANIZATORZY|
  D. Krop-Andrzejczuk, K. Mazur
 • WSPÓŁPRACA|
  K. Jaworska, M. Kadej
 • ROK|
  2018
Czytaj więcej

Tematyka szkolenia obejmowała między innymi: rodzaje i sposoby zlecania opracowań dendrologicznych, omówienie rzetelnych inwentaryzacji, projektów gospodarki drzewostanem pod kątem zarządzania drzewami oraz pod kątem inwestycyjnym (na etapie projektu), operatów dendrologicznych, diagnostykę drzew pod kątem bezpieczeństwa, podstawy pielęgnacji drzew w kontekście planowania prac, sposobu zlecania pielęgnacji drzew, nadzór i odbiór prac pielęgnacyjnych oraz pielęgnację drzew w kontekście ochrony przyrodniczej.

Zorganizowane przez nas szkolenie było bardzo intensywne, skupiło się na praktycznych aspektach, bazujących na wieloletnim doświadczeniu dendrologicznym, projektowym oraz doświadczeniu nabytym z nadzorów dendrologicznych na budowach. Kursanci wykazali się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem w prowadzone zajęcia, żywo uczestnicząc w dyskusjach do omawianych przykładów z naszej praktyki zawodowej.

Dziękujemy Zarządowi Dróg Wojewódzkich z Zielonej Góry za skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej i zapraszamy innych chętnych do czerpania z naszych doświadczeń zawodowych i pozyskania praktycznej wiedzy. Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy zaświadczenia imienne, poświadczające zakres tematyczny szkolenia, czas jego trwania oraz kadrę prowadzącą. Zapraszamy do współpracy.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361