Strzelin, dolnośląskie

O DRZEWOSTANIE W OTWARTYM KRAJOBRAZIE

 • TUTUŁ|
  Organizacja szkolenia w ramach programu „Drogi dla Natury” w Strzelinie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • ORGANIZATORZY|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2014

Dwudniowe szkolenie w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi” zorganizowano w ramach ogólnopolskiego programu „Drogi dla Natury”, w którym IKROPKA pełniła rolę animatora, organizatora szkoleń oraz prelegenta w osobie Dominiki Krop- Andrzejczuk oraz Aleksandry Gierko.

Szkolenie w Strzelinie adresowano do urzędników, zarządców dróg, projektantów drogowych, architektów, architektów krajobrazu oraz wszystkich chętnych zainteresowanych wiedzą na temat drzew w tym właścicieli firm, nauczycieli itd.

 • TUTUŁ|
  Organizacja szkolenia w ramach programu „Drogi dla Natury” w Strzelinie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • ORGANIZATORZY|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2014
Czytaj więcej

Tematyka szkolenia dotyczyła oceny stanu sanitarnego drzew, oceny zakresu potrzebnych pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew. Dokładnie omówiono podstawy diagnostyki roślin i zwierząt chronionych, znaczenie zadrzewień przydrożnych, dobre i złe praktyki ochrony drzew podczas inwestycji, zasady projektowania alej i wykonywania nasadzeń, zasady prawidłowej pielęgnacji drzew, a także narzędzia jakimi dysponuje urzędnik w zarządzaniu drzewami przez urząd gminy.

Podczas szkolenia odbyły się ćwiczenia terenowe wizualnej oceny stanu drzewostanu oraz pokaz prac arborystycznych podczas którego usunięto posusz i prześwietlono koronę jednego z platanów na skwerze przy ul. Kilińskiego w Strzelinie.

W ramach programu „Drogi dla Natury” na terenie gminy Strzelin IKROPKA wykonała szereg opracowań. Dokonano przeglądu wszystkich cennych przyrodniczo alej, w sumie zinwentaryzowano 70 alej, których łączna długość wyniosła ponad 47 km!

Spośród zinwentaryzowanego drzewostanu wyznaczono oraz nadzorowano 10 drzew do specjalistycznych ekspertyz dendrologicznych oraz 10 drzew do dalszych prac pielęgnacyjnych z wykorzystaniem technik linowych. W ramach programu została również nasadzona nowa aleja.

Podsumowaniem prac na terenie gminy stał się obszerny dokument „Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Strzelin”, zawierający dokładną charakterystykę wszystkich strzelińskich alej oraz zalecenia i rekomendacje związane z ochroną drzew i prowadzeniem nowych nasadzeń.

 

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361