Wrocław, dolnośląskie

NADZÓR DENDROLOGICZNY

 • TUTUŁ|
  Nadzór i konsultacje w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT +
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Wrocławskie Centrum Badań EIT +
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2015-2016
 • POWIERZCHNIA|
  5,1 ha
 • ZAKRES|
  Nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w tym zabytkowych drzew

IKROPKA pełniła nadzór i konsultacje  w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT, będącym częściowo terenem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

W ramach zamówienia monitorowano przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, nasadzenia kompensacyjne i nasadzenia wykonane w ramach projektów zagospodarowania terenu.

Jak również kontrolowano wykonanie zabezpieczenia wokół drzew i krzewów na czas budowy, wydawano niezbędne polecenia firmom budowlanym odpowiedzialnym za prace.

 • TUTUŁ|
  Nadzór i konsultacje w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT +
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Wrocławskie Centrum Badań EIT +
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2015-2016
 • POWIERZCHNIA|
  5,1 ha
 • ZAKRES|
  Nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w tym zabytkowych drzew
Czytaj więcej

Dodatkowo na bieżąco monitorowano stan zdrowotny zabytkowych drzew i określano konieczne zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne,  oraz na bieżąco określano zakres niezbędnych sezonowych prac pielęgnacyjnych przy roślinach na całym obszarze.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361