Wrocław, dolnośląskie

Zielony ekran przy ulicy

 • TYTUŁ|
  Projekt koncepcyjny Zielonego ekranu osłonowego przy parkingu WPO ALBA
 • ZAMAWIAJĄCY|
  WPO ALBA S.A.
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Projekt koncepcyjny

Cel projektu jest wprowadzenie zielonego ekranu osłonowego przy parkingu od strony ulicy i wjazdu celem poprawy estetyki i funkcjonalności terenu oraz celem narzucenia organizacji ruchu wykluczająca nielegalne parkowanie na działkach miejskich w pasie drogowym.

W ramach realizacji projektu dokonano wizji terenowej oraz analizy otoczenia, w tym przebiegającej przez teren infrastruktury sieci podziemnych i nadziemnych. Inwestorowi przedstawiono trzy koncepcje wstępne, następnie wybraną koncepcję opracowano szczegółowo.

 

 • TYTUŁ|
  Projekt koncepcyjny Zielonego ekranu osłonowego przy parkingu WPO ALBA
 • ZAMAWIAJĄCY|
  WPO ALBA S.A.
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • ROK|
  2019
 • ZAKRES|
  Projekt koncepcyjny
Czytaj więcej

Wybrana koncepcja zakłada wprowadzenie gabionów oraz ogrodzenia z paneli stalowych. Panele zostaną porośnięte zaprojektowaną roślinnością pnącą. Całość projektu wzbogacą liniowe nasadzenia traw ozdobnych. Dobrana roślinność szybko stworzy efekt zielonego ekranu osłonowego, ponieważ wybrano gatunki szybko rosnące, odporne na zanieczyszczenia i susze i dopasowane do warunków miejskich.

Realizacja projektu zielonego ekranu osłonowego wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy WPO Alba, której siedziba zyska reprezentacyjny charakter.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361