Wrocław, dolnośląskie

Naturalistyczny plac zabaw w charakterze średniowiecznym

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Złotnicki Gródek dla dzieci" w ramach WBO 2018, projekt nr 315
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2019
 • POWIERZCHNIA|
  4518 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej

Projekt zrealizowano na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W zakres  prac IKROPKI weszły:

– inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem (operat dendrologiczny),

– analizy przedprojektowa (m.in.: analiza cienia, analiza kompozycji, analiza historyczna),

– koncepcje projektowe uzgadniane z Zamawiającym, Liderem projektu, Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu

– projekt budowlany wraz ze złożeniem do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

– projekt wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną.

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Złotnicki Gródek dla dzieci" w ramach WBO 2018, projekt nr 315
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY|
  M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • WIZUALIZACJE|
  J. Kowalik
 • ROK|
  2019
 • POWIERZCHNIA|
  4518 m2
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, Koncepcja projektowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, prowadzenie procedury administracyjnej
Czytaj więcej

Teren opracowania znajduje się w Parku Złotnickim we Wrocławiu, gdzie zlokalizowane są relikty dwóch gródków stożkowatych, z których jeden ma metrykę wczesnośredniowieczną. Zagospodarowanie placu zabaw nawiązuje do sposobu funkcjonowania średniowiecznych społeczności skupionych w grodziskach. Całość placu zabaw zaplanowano tak, aby dzieci mogły samodzielnie wymyślać różne zabawy w oparciu o zastane elementy placu zabaw.

Dwie strefy zabaw otoczono wałami ziemnymi – inspirowane umocnieniami średniowiecznych grodzisk. Do środka jednego z grodów prowadzi drewniany trap, jest to dwustopniowy podest z miejscem na drzewo. W środku znajdzie się linowa wieża do wspinaczki, huśtawka typu ptasie gniazdo i huśtawka wieloosobowa, a także tunele „sekretne przejścia” biegnące w dwóch miejscach przez wały.

Strefa malucha wyposażona zostanie w tron dla kniazia i kniahini oraz siedziska dla pozostałych członków gwardii królewskiej. Do sali tronowej prowadzi tunel wierzbowy. W drugiej części strefy znajdują się karuzela i tor przeszkód.

W oddaleniu od pozostały elementów, przy grupie głogów, zostanie zaaranżowany „krąg mocy” – ułożony z kamieni polnych obiekt, nawiązujący do wierzeń Słowian. Dodatkowymi elementami do zabaw będą bujaki w kształcie owiec oraz dzików – te ostatnie zostaną umieszczone przy grupie tarniny

Użyte materiały nawiązują do epoki: płotki wiklinowe, drewno, głazy, ławki w formie ciosanych kłód, zatem wpisują się w naturalistyczny charakter całości założenia. W nawierzchni placu zabaw użyto technologii przepuszczalnych – mineralnych, kory, nawierzchni żwirowych.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361