Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa na terenie Parku Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

PAK Ikropka wykonała przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa na terenach zabytkowych w  w Prudniku.

16.3.2022

PAK Ikropka wykonała przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa na terenie Parku Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

W ramach opracowania wykonano szereg prac uwzględniających przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia w obrębie dwóch lokalizacji : Parku Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego w Prudniku. Każde z drzew i krzewów zostało zinwentaryzowane, opisane i ocenione pod kątem stanu sanitarnego, następnie w projekcie gospodarki dokonano kwalifikacji do adaptacji, pielęgnacji lub wycinki sanitarnej.

Na obszarze parku o powierzchni 12,5 ha zinwentaryzowano 2535 drzew oraz 12 krzewów, natomiast w obrębie cmentarza ( 5,73 ha) zweryfikowaliśmy 303 egzemplarze starodrzewia.

Na potrzeby opracowania powstał:

  • projekt nasadzeń zastępczych,
  • kwerenda historyczna
  •  szereg analiz w tym dendrochronologiczna, kompozycyjna, nawarstwienia historyczne układu komunikacyjnego,
  • wytyczne projektowe,
  • w finalnej części powstał projekt niewielkiego zieleńca przyległego do cmentarza.

 

Dzięki przedłożonemu opracowaniu Zarządca zyskał cenną wiedzę na temat:

  • historycznych i krajobrazowych uwarunkowań terenu,
  • zestawienie dotyczące składu gatunkowego drzewostanu,
  • opis wymaganych prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających jakie powinien podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie parku.
  • Opracowanie to również narzędzie, które umożliwi przyszłościowe planowanie w zakresie kompozycyjnym np. odtworzeń drzewostanu.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361