REALIZACJA REWITALIZACJI PARKU SIKORSKIEGO W ŚWIDNICY

Trwa realizacja rewaloryzacji zabytkowego parku wg naszego projektu i pod naszym nadzorem

13.7.2018

Cieszymy się, że Inwestor Gmina Miasto Świdnica powierzył nam nadzór autorski nad realizacją tej inwestycji, dzięki czemu mamy kontrolę nad efektem całościowym dotyczącym zagospodarowania terenu zieleni. Projekt rewitalizacji powstał w naszej Pracowni w 2015 r., obecnie nadzorujemy nasadzenia i co tydzień rozwiązujemy bieżące problemy i wyzwania budowy.

Dopilnowanie kwestii estetycznych wymaga dużego wyczucia i wrażliwości na formy plastyczne, barwy, elementy zabytkowe, ale także podejścia praktycznego. Nadzór autorski to dla naszego zespołu satysfakcjonująca praca, a dla Inwestora pewność, że autorzy projektu czuwają nad wizją i pierwotnymi założeniami tak, by całość była spójna. Szczęśliwie współpraca z wykonawcami prac Farma Miejska Świdnica dobrze się układa. W parku rozpoczęto nasadzenia niskiej roślinności okrywowej i ozdobnej, lokalizacja nasadzeń została uzgodniona w ternie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361