Realizacja wg projektu PAK IKROPKA – rewaloryzacja parku przypałacowego przy Muzeum w Lewkowie

20.1.2023

Jesienią ubiegłego roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy. Obiekt ten przeszedł kompleksową renowację zarówno obiektów kubaturowych jak i rewaloryzację samego parku przypałacowego. Efekty tych prac cieszą nas podwójnie, ponieważ projekt rewaloryzacji parku powstał w PAK Ikropka w latach 2016-2017.

Projekt zakładał powrót do krajobrazowego układu parku udokumentowanego w ikonografii i kartografii, potwierdzonego analizami dendrochronologicznymi wraz z dostosowaniem do obecnych funkcji. Sposób zagospodarowania terenu miał podkreślić podział na część reprezentacyjną – dziedziniec przed pałacem oraz wykonany według archiwalnych projektów ogród różany – i spacerowy park.
Autorzy projektu:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA Dominika Krop-Andrzejczuk z zespołem (projekt rewaloryzacji parku)
we współpracy z:
@LS Projekt Łukasz Szleper z zespołem oraz MG Ogrody Piotr Gulczyński (projekt rewaloryzacji pałacu)
Inwestor:
Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo – Parkowy
Po więcej informacji :

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361