REWALORYZACJA HISTORYCZNEJ ZIELENI W ŚWIDNICY

Koncepcja programowo-przestrzenna rewaloryzacji Parku Sikorskiego w Świdnicy.

7.12.2017

Już niemal dwa lata minęły od realizacji koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania zabytkowego parku im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy.

W celu realizacji tego zadania analizowaliśmy liczne materiały historyczne, z których jasno wynika, że park ten jest istotną częścią dawnej Promenady Świdnickiej, powstałej na obszarze zburzonych fortyfikacji.

Okalający niemal całe centrum miasta pierścień obszarów zieleni jest świadectwem historycznych przemian i stanowi przestrzeń publiczną o nieprzecenionej wartości kompozycyjnej i funkcjonalnej w skali miasta. Nie można też zapominać o jego roli przyrodniczej i klimatotwórczej. Na obszarze historycznego Śląska znajdujemy wiele analogicznych przykładów zagospodarowania terenów rozplanowanych fortyfikacji, z wrocławską Promenadą Staromiejską na czele.

Ilustracje: opracowanie własne na podstawie materiałów kartograficznych dostępnych online: http://fotopolska.eu/, http://maps.mapywig.org/

 

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361