ZAKOŃCZYLIŚMY PRACĘ NAD REWALORYZACJĄ PARKU W LEWKOWIE

Kolejny projekt zabytkowego parku za nami, po kilku miesiącach wytężonej pracy zamknęliśmy dokumentację.

1.4.2017

Projekt zyskał uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków nie wniosła żadnych uwag.

Zakres prac: inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem, kwerenda i studium historyczne, wnioski konserwatorskie, analizy przedprojektowe, wytyczne urbanistyczne, projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy (Projekt zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem, Projekt zieleni, Dobór elementów małej architektury), specyfikacja wykonania i odbioru robót.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361