SADZIMY DRZEWA W SYSTEMACH ANTYKOMPRESYJNYCH

Drzewa na WUWIE pod Nadzorem dendrologicznym

11.12.2018

Na terenie rewitalizowanej WUWY, gdzie nasz Inspektor nadzoru Dominika Krop-Andrzejczuk dogląda realizacji od strony zieleni, były dziś sadzone drzewa! W nowo wyremontowanym ciągu komunikacyjnym, w otoczeniu niedawno zamontowanych charakterystycznych ławek, drzewa stworzą piękną aleję, będą towarzyszyć małej architekturze i dawać cień jej użytkownikom.

 

Drzewa – głogi pośrednie Crataegus xintermedia ’Paul’s Scarlet’ – po dostarczeniu na budowę, zostały ocenione pod względem jakościowym. Sprawdzano takie parametry jak: obwód, wysokość, wysokość pnia, poprawnie wykształcona korona, brak uszkodzeń bryły korzeniowej, pnia i korony.

Materiał został odebrany bez uwag i zaakceptowany przez Nadzór, a tym samym dopuszczony do sadzenia.  Przed posadzeniem została zredukowana korona drzew, co jest standardowym i zalecanym zabiegiem przygotowującym do wsadzenia. Bryły drzew zostały przymocowane do gruntu za pomocą pasów kotwiących, które następnie zasypano substratem glebowym. Pod posadzką placu umieszczono wcześniej systemy antykompresyjny. Montaż w systemie odbył się z udziałem specjalisty – przedstawiciela producenta dostarczającego systemy dla WUWY. Użycie tych produktów zapewnia drzewom odpowiednie warunki do rozwoju systemu korzeniowego. W środowisku miejskim jest to zwykle mocno utrudnione. Warto o tym pamiętać już na etapie projektu, kiedy możemy podjąć odpowiednie działania i decyzje projektowe, tak też stało się w tym przypadku.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361