Akcja sadzenia drzew w Brwinowie

Akcja sadzenia drzew! Posadziliśmy 100 dębów.

9.4.2016

Kilkaset osób uczestniczyło w akcji sadzenia 100 dębów kolumnowych przy drodze Brwinów - Parzniew. Wszystko w ramach programu Drogi dla Natury, który z ramienia Fundacji EkoRozwoju zrealizowaliśmy w gminie Brwinów (woj. mazowieckie).

Program polegał na zinwentaryzowaniu wszystkich drzew alejowych na terenie gminy, następnie sporządzeniu projektu gospodarki drzewostanem, w którym wyznaczono 10 drzew do przeprowadzenia modelowych pielęgnacji i 10- ciu ekspertyz.

Nasadzenia nowej alei to finalna część programu. Zaprojektowane przez IKROPKĘ nasadzenia dębów kolumnowych nawiązują do istniejącego założenia alejowego.

Akcja sadzenia drzew w Brwinowie cieszyła się wśród mieszkańców ogromnym zainteresowaniem. W wydarzeniu wziął udział Burmistrz Arkadiusz Kosiński. Każda rodzina, każda grupa znajomych chciała posadzić swoje drzewo! Cieszymy się, że mogliśmy współorganizować i nadzorować prawidłowe wykonanie prac tak świetnego wydarzenia.

 

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361