ZAKOŃCZONE PRACE PROJEKTOWE

Projekty zagospodarowania terenów placu zabaw i parku kieszonkowego

30.9.2019

Zakończyliśmy prace projektowe "Złotnickiego Gródka" i "Kosmicznych Wojszyc" - dwóch tematów zrealizowanych na zlecenie Zarządu Zieleni we Wrocławiu. Projekty zostały ogłoszone w przetargach. Liczymy na szybkie wyłonienie Wykonawców.

Prace projektowe dla obu tematów obejmowały kompleksową realizację zadania projektowego: inwentaryzację dendrologiczną z projektem gospodarki drzewostanem, wykonanie mapy do celów projektowych, analizy przedprojektowe, koncepcje projektowe, koncepcję ostateczną, projekt budowlany, prowadzenie procedur administracyjnych, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar, specyfikację techniczną.

Projekty zostały wykonane z uwzględnieniem przewidzianego budżetu.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361