ZIELONY EKRAN W PARKU KLECIŃSKIM

Projekt zieleni w zabytkowym parku pod ochroną konserwatorską

12.6.2019

Podpisaliśmy umowę na projekt zielonych ekranów osłonowych dla zabytkowego Parku Klecińskiego we Wrocławiu. Celem projektu jest stworzenie zieleni izolacyjnej na fragmencie parku przylegającym do trasy wjazdowej do miasta - al. Karkonoskiej. Prace rozpoczęliśmy od inwentaryzacji terenowej i dendrologicznej, które posłużą do celów projektowych.

Zinwentaryzowano pokaźnych rozmiarów drzewostan parkowy w tym dęby (3 dęby o obwodach powyżej 400 cm), jesiony (np. obwód 282 cm), klony, kasztanowce, a także liczne młode nasadzenia drzew oraz bogate piętro krzewów. Istniejącą zieleń zamierza się przeznaczyć do adaptacji i uzupełnić o projektowaną zieleń osłonową.

Zielone ekrany polegać mają na projekcie zieleni izolacyjnej, która zmniejszy uciążliwy hałas od strony ruchliwej drogi.  Zadanie wiąże się z wykonaniem analiz przedprojektowych pod kątem kompozycyjnym oraz gatunkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego układu i składu gatunkowego roślinności parku. Projektowane gatunki zostaną dostosowane do parkowej dendroflory, jak również siedliska i stanowiska oraz roli jaką mają pełnić.

 

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361