Zmiany w przepisach dot. zasad usuwania drzew

2.1.2023

Szykują się zmiany w przepisach dot. zasad usuwania drzew. Zmiany wprowadzono ustawą z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185).

Szykują się zmiany w przepisach dot. zasad usuwania drzew. Zmiany wprowadzono ustawą z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185) – oto lista najważniejszych zmian, które będą obowiązywały już od 27 stycznia 2023 r.:

1. będzie możliwość przesłania wniosku o wydanie zezwolenia bądź zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa drogą elektroniczną (zezwolenie dotyczy osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą, a zgłoszenie – fizycznych). Jednocześnie nadal będzie można składać wnioski lub zgłoszenia drogą tradycyjną.
2. będzie obowiązywał jeden wzór wniosku o wycinkę i zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew – opublikuje je na stronach BIP minister środowiska.

O ile te zmiany wydają się być mało znaczące dla przyrody i faktycznie mogą uprościć procedury administracyjne (choć przesyłanie elektroniczne wniosku czy zgłoszenia jest możliwe przez ePUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego), o tyle druk sejmowy nr 2628 wprowadza zmiany w zasadach usuwania drzew, które nas już mocno zaniepokoiły. W tym „projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych” zaproponowano m.in. zmiany w ustawie o ochronie przyrody dot. zasad usuwania drzew w przypadku osób fizycznych. Zgodnie z projektem osoba fizyczna nie będzie musiała zgłaszać zamiaru usunięcie drzew o obwodzie nie przekraczającym 100/85/70 cm mierzonym na wys. 5 cm – w zależności od gatunku. Zasady dla przedsiębiorców czy osób prawnych, którzy składają wniosek o wycinkę drzew ta zmiana nie dotyczy – parametry drzew pozostają bez zmian (obwód nie przekracza 80/65/80 cm mierzony na wys. 5 cm w zależności od gatunku). Ponadto projekt zakłada, że organ będzie miał 14 dni na dokonanie oględzin od dnia doręczenia zgłoszenia (obecnie ma 21 dni), skróceniu ma ulec również termin na wniesienie ewentualnego sprzeciwu – do 7 dni od dokonania oględzin po zgłoszeniu (obecnie ma na to 14 dni).

Obawiamy się, że zwiększenie obwodów drzew w przypadku zgłoszeń, przy jednoczesnym skróceniu czasu na wykonanie oględzin i wniesienia sprzeciwu sprawi, że w Polsce będziemy mieli do czynienia z kolejną rzezią drzew. Wielu urzędników już teraz obłożonych pracą ponad miarę zwyczajnie nie zdąży wnieść sprzeciwu. A ile drzew o obwodzie nie przekraczającym 100/85/70 cm na wys. 5 cm zostanie wyciętych, tego tak naprawdę nikt nie może przewidzieć. Jak się to ma do walki ze smogiem czy zmianami klimatycznymi?

Projekt zmian jest po pierwszym czytaniu w Sejmie (6.10.2022).

Prawnicy podkreślają, że w celu ochrony drzew gminy mogą wprowadzać zapisy chroniące drzewa przed masowymi wycinkami w MPZP (Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego) – o tym traktuje art. 83f ust. 14 lit b ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, ost. zm. 2185) – wskazuje na to m.in. mec. Krzysztof Gruszecki. To jednak długotrwały proces.

Czujnie obserwujemy sytuację prawną, aby być gotowym do realizacji naszych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Linki do aktów prawnych i projektów zmian w ustawach:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…)

Druk nr 2628 Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2628

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361