OPERAT DENDROLOGICZNY ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 1217/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia

19.7.2019

Wykonaliśmy operat dendrologiczny parku przy ul. Wolbromskiej zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 1217/19 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.

Projektowany przez nas park jest terenem miejskim, podlega więc aktom prawa miejscowego. Wykonany operat składa się z inwentaryzacji oraz waloryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki oraz projektu ochrony drzew na terenie budowy.

W części rysunkowej naniesiono lokalizację drzew i krzewów wraz z ich numeracją, średnicami koron i pni, powierzchnią krzewów, strefami ochrony drzew SOD oraz gospodarką drzewostanem.

Część opisowa zawiera m.in.: tabelę z inwentaryzacją dendrologiczną (nazwa gatunkowa polska i łacińska, parametry dendrometryczne drzew: obwód pnia, wysokość drzewa, średnica korony, opis stanu sanitarnego, gospodarka drzewostanem: do zachowania, ekspertyzy dendrologicznej, pielęgnacji, przesadzenia, wycinki, opinii i zalecenia pielęgnacyjne) oraz  skład gatunkowy, wykaz drzewostanu, zalecenia na temat zabezpieczenia drzew na czas budowy, analizę kolizji projektu ze strefami ochronnymi drzew i zalecenia dotyczące uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją.

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361