Wrocław, dolnośląskie

Projekt zieleni, nawierzchni mineralnych i systemów zielonego dachu

 • TYTUŁ|
  BUSINESS GARDEN WROCŁAW ETAP I, II
 • PRACOWNIA WIODĄCA|
  JSK Architekci
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Solnicka
 • ROK|
  2018-2019
 • POWIERZCHNIA|
  4,71 ha
 • ZAKRES|
  Projekt wykonawczy systemu zielonych dachów, zieleni i nawierzchni mineralnych, konsultacje w zakresie małej architektury - projekt dwujęzyczny

Pracownia IKROPKA wykonała projekt wykonawczy zieleni oraz nawierzchni mineralnych i systemów zielonego dachu dla kompleksu biurowego Business Garden we Wrocławiu. Projekt powstał we współpracy z J.S.K. Architekci, Inwestorem jest Vastint Poland. Projekt opracowano na podstawie projektu przetargowego autorstwa RS AK i APA Wojciechowski.

Projekt zakłada wprowadzenie systemu zielonego dachu na większości powierzchni terenu opracowania, zarówno na terenach zieleni – dach zielony intensywny, jak i drogach, parkingach, ciągach pieszych i drogach przeciwpożarowych. Prace projektowe wymagały stałej koordynacji z innymi branżami.

 • TYTUŁ|
  BUSINESS GARDEN WROCŁAW ETAP I, II
 • PRACOWNIA WIODĄCA|
  JSK Architekci
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Solnicka
 • ROK|
  2018-2019
 • POWIERZCHNIA|
  4,71 ha
 • ZAKRES|
  Projekt wykonawczy systemu zielonych dachów, zieleni i nawierzchni mineralnych, konsultacje w zakresie małej architektury - projekt dwujęzyczny
Czytaj więcej

Zaprojektowana zieleń to monogatunkowe, wielkopowierzchniowe nasadzenia traw ozdobnych i krzewów, a także drzewa, łąki kwietne i różne rodzaje trawników.

Zaprojektowano krzewy wielopniowe sadzone w donicach, drzewa na pagórkach zlokalizowane na systemach zielonego dachu, a także w gruncie rodzimym, systemy stabilizacji drzew i krzewów wielopniowych oraz systemy nawadniająco-napowietrzające, pnącza wraz z systemami dla nich, dach ekstensywny. Zaprojektowano materiał roślinny najwyższej jakości, o dużych parametrach wielkościowych m.in.: lipa drobnolistna 'Greenspire’ wysokość 6-7 m, obwód pnia 30-35 cm, brzoza brodawkowata 'Doorenbos’ wysokość 6-7 m, obwód pnia 35-40 cm.

Ważnym elementem projektu było zagadnienie przygotowania gleby i substratów do nasadzeń roślin. Zalecono analizy gruntu rodzimego oraz stosowne zabiegi celem uzyskania pożądanej jakości gleby.

Wśród zastosowanych rozwiązań systemów zielonego dachu znalazło się 6 różnych systemów, które są wynikową różnych typów użytkowania terenów.

W projekcie zastosowano nawierzchnie mineralne na ciągi piesze i jezdne.

Dla projektu wykonano specyfikację techniczną. Całość projektu została opracowana w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361