Prudnik, opolskie

OPERAT ALEJE PONAD 100 LETNICH LIP

 • TUTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem na cmentarzu komunalnym w Prudniku w ramach zadania rewaloryzacji drzewostanu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Prudnik
 • OPRACOWALI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • POWIERZCHNIA|
  5,73 ha
 • ZAKRES|
  operat dendrologiczny ze szczegółowymi zaleceniami pielęgnacyjnymi

Przedmiotem opracowania była inwentaryzacja drzewostanu na cmentarzu komunalnym w Prudniku wraz z projektem gospodarki drzewostanem w ramach rewaloryzacji drzewostanu.

Cmentarz o powierzchni niemal sześciu hektarów jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. W składzie zabytkowego układu alejowego przeważają lipy drobnolistne, z domieszką lip szerokolistnych. Największy pomierzony obwód pnia wyniósł 367 cm, a wiek najstarszego drzewa to 150 lat.

W latach 70. lub 80. XX wieku przeprowadzono zabiegi głowienia na większości drzew, skracając je do wysokości około 7-8 metrów. Obecne korony drzew są koronami odroślowymi uformowanymi w wyniku zabiegów. Drzewa są siedliskiem licznej awifauny – prawie we wszystkich koronach drzew obserwowano gniazda ptasie; obserwując aktywność takich gatunków jak bogatka zwyczajna czy kowalik zwyczajny.

 • TUTUŁ|
  Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem na cmentarzu komunalnym w Prudniku w ramach zadania rewaloryzacji drzewostanu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Gmina Prudnik
 • OPRACOWALI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • POWIERZCHNIA|
  5,73 ha
 • ZAKRES|
  operat dendrologiczny ze szczegółowymi zaleceniami pielęgnacyjnymi
Czytaj więcej

Ciekawie przedstawia się przeprowadzona dodatkowo analiza dendrochronologiczna. Lipy w wieku powyżej 100 lat to jedynie 7% drzewostanu, natomiast 37% stanowią drzewa posadzone jeszcze za czasów niemieckich. Ponad 50% to drzewa w wieku 40-70 lat.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361