Nowe Skalmierzyce, wielkopolskie

DIAGNOZA, PIELĘGNACJA, INWESTYCJE WOKÓŁ DRZEW

 • TUTUŁ|
  Organizacja szkolenia w ramach programu „Drogi dla Natury” w Nowych Skalmierzycach
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • ORGANIZATORZY|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016

Szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi” w Nowych Skalmierzycach trwało dwa dni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się głównie tematy związane z wycinką drzew
i dobrymi praktykami oraz diagnostyka drzewa, w tym wyjście w teren.

Podczas szkolenia poruszono tematy z zakresu znaczenia i funkcji zadrzewień przydrożnych
oraz diagnostyki i przyrodniczej waloryzacji drzew.

IKROPKA jako animator programu „Drogi dla Natury” przedstawiła również dotychczasowe dokonania w gminie Nowe Skalmierzyce.

W sposób praktyczny została zaprezentowana pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną, a także pokazano sposoby dokonywania inwentaryzacji na przykładzie pomnikowego drzewa.

 

 • TUTUŁ|
  Organizacja szkolenia w ramach programu „Drogi dla Natury” w Nowych Skalmierzycach
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • ORGANIZATORZY|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
Czytaj więcej

W ramach programu „Drogi dla Natury” na terenie gminy Nowe Skalmierzyce IKROPKA wykonała szereg opracowań. Dokonano przeglądu wszystkich cennych przyrodniczo alej, w sumie zinwentaryzowano 85 alej o łącznej długości 42 435 km!

Spośród zinwentaryzowanego drzewostanu wyznaczono 10 drzew do specjalistycznych ekspertyz dendrologicznych oraz 10 drzew do dalszych prac pielęgnacyjnych z wykorzystaniem technik linowych. W ramach programu pod nadzorem IKROPKI została również nasadzona nowa aleja.

Podsumowaniem prac na terenie gminy stał się obszerny dokument „Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Nowe Skalmierzyce”, zawierający dokładną charakterystykę wszystkich alej oraz zalecenia i rekomendacje związane z ochroną drzew i prowadzeniem nowych nasadzeń.

 

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361