Wrocław, dolnośląskie

JAK PRZEPROWADZIĆ BUDOWĘ I ZACHOWAĆ CENNĄ ZIELEŃ?

 • TUTUŁ|
  Plan ochrony drzew na placu budowy dla inwestycji modernizacji muru oporowego na Bulwarze Włostowica przy rzece Odrze we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  ansee consulting
 • OPRACOWALI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, S. Ryszytyło
 • ROK|
  2014
 • POWIERZCHNIA|
  6782.5 m2
 • ZAKRES|
  Plan ochrony drzew na placu budowy poprzedzony operatem dendrologicznym

Celem projektu było opracowanie planu działań zmierzających do ochrony drzew na placu budowy w ramach modernizacji muru oporowego na Bulwarze Włostowica.

Teren opracowania znajduje się w ścisłym centrum zabytkowego Starego Miasta, na Wyspie Piasek, w obszarze ochrony konserwatorskiej. Praca przebiegała więc w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. Prace projektowe poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem.

 • TUTUŁ|
  Plan ochrony drzew na placu budowy dla inwestycji modernizacji muru oporowego na Bulwarze Włostowica przy rzece Odrze we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  ansee consulting
 • OPRACOWALI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, S. Ryszytyło
 • ROK|
  2014
 • POWIERZCHNIA|
  6782.5 m2
 • ZAKRES|
  Plan ochrony drzew na placu budowy poprzedzony operatem dendrologicznym
Czytaj więcej

W oparciu o projekt przebudowy muru oporowego opracowano projekt ochrony drzew na placu budowy i projekt odtworzeniowy. Projekt obejmował wytyczenie tymczasowych dróg pieszych, dróg dla maszyn placu budowy, przebiegu ogrodzeń, a także miejsca składowania materiałów budowlanych. Kolejnym etapem było opracowanie projektu odtworzenia nasadzeń krzewów, które kolidowały z placem budowy.

Prace zostały zakończone pomyślnie.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361